15 April 2012

Imbolc 2012: Banríon na Fichille

Úna Ó Boyle ag Imbolc
Íomhá le caoinchead Imbolc & an Ghrianghrafadóra

Duine eile den dream spreagúil a labhair ag Imbolc ab ea Úna Ó Boyle. Saineolaí agus imreoir fichille ar ardchaighdeán atá inti, atá tar éis a ghairm a aimsiú ag múineadh Ficheall sna Gaelscoileanna. Duine spreagúil agus spreagtha í, agus d'éirigh léi beirt a spreagadh chun bheith ag imirt fichille le líon a cuid cainte. Labhair sí le paisean ar na buntáistí a bhaineann le ficheall don aos óg; an chaoi a chuidíonn sé le leanaí corraithe (d'áirigh sí i féin ina measc!) díriú isteach ar rud ar leith. Agus thug sí samplaí de ghasúir nach raibh ag éirí leo i ceachtar de saolta na scoile - acadúil nó spóirt - a bhain idir sult agus tairbhe as an bhficheall. 
Is mór an ghar - ó tharla gan í bheith in inmhe freastal ar gach Gaelscoile - go bhfuil leabhar fuinte aici as a taithí. Bhí sé i gceist agam roimhe seo an leabhar a cheannach, cé go bhfuil na gasúir ró shean anois agus m'iníon pas beag óg go fóill. Is maith liom anois gur cheannaíos thíos é - mar tá sé as cló faoi láthair!  Tá súil agam nach fada uainn athchló, tá an leabahr cuimsitheach agus gleoite chomh maith, lán de théarmaíocht, léaráidí, léirithe agus míniúcháin.
Tá a ghrá don ábhar le sonrú sa leabhar, mar a bhí ina cuid cainte ag Imbolc. Is iontach mar a aimsíonn Bernice agus Tomás daoine atá lán de ghrá agus spleodar don rud atá idir lámha acu. Inspioráid cinnte!
Tá ficheall lag go leor agam féin, agus rinne mo mhic is sine díriú isteach ar rud beag. (Bhain muid feidhm as an gclár ríomhaireachta seo - Fritz und Fertig - chun é a theagasc dóibh). Tá sé i gceist agam obair ar le'm iníon freisin, agus dóchas agam go mbeidh tacaíocht le fáil sa leabhar.(Is cosúil go bhfuil fail ar cóip nó dhó fós, mar shampla ag litríocht!)

7 comments:

Dennis King said...

An ndúirt sí rud ar bith faoi fhicheall (fidchell < fid + ciall) na Sean-Ghaeil?

aonghus said...

Ní dóigh liom é.

An eol dúinn mórán faoi? Cluiche seilge seachas cluiche catha ab ea é, nach ea? Fearacht Hnefatafl?

Seachas tagairtí thall is abhus - Diarmuid ag cabhrú le hOisín le caor caite ón gcrann - táimse nach mór dall air.

Dennis King said...

Táimid uilig dall faoi, den chuid is mó, chomh fada le m'eolas. Ach bíonn teoiricí ag daoine.

Dennis King said...

Dála an scéil, is maith liom leagan amach na coda seo de do bhlag, na comments. Cé hiad na socraithe / settings a rinne tú?

aonghus said...

Níl fhios agam. Ní dhearna mé faic. Tharla sé!

aonghus said...

Tá "leathanach iomlán" roghnaithe.

Mise Áine said...

Is iomaí cluiche fichille a d'imir mé le m'athair agus mé óg - cuimhní cinn iontacha iad, ach tá dearmad déanta agam ar an gcluiche anois, mar nár imir mé í le blianta fada.

@ is maith liom leagan amach na coda seo de do bhlag

Mise, freisin..:-)