05 October 2012

An Reacaire i mo phóca: Joe Steve

Do luaigh mé an saibhreas atá á dháileadh saor in aisce ag Cló Iar Chonnachta cheana:
Le déanaí tá an cnuasach filíochta le Joe Steve Ó Neachtain bailithe agam ón suíomh le cuir leis na hiontaisí ar mo sheinnteoir póca. Tá úrscéalta agus gearrscéalta le Joe Steve léite cheana agam, agus tá an cnuasach Fead Ghlaice agam áit éigin freisin. (Beidh orm scríobh faoi na saothair eile - thaitin Lámh Láidir agus  Scread Mhaidne liom. Tá Lámh Láidir ar fáil mar chlos leabhar ón suíomh)
Tá saibhreas focail ag Joe Steve, agus baineann sé feidhm éifeachtach astu sna dánta seo - dánta gairide don gcuid is mó - iad lán mothúcháin agus "nádúr" sa chiall atá acu thiar leis - daonnacht.
Breithiúnas, mar shampla, dán thar a bheith tuisceanach faoin bpian a chuir fear thar a fhulaingt agus a thiomáin é chun lámh a chuir ina bhás fhéin - rud a d'fhág lasmuigh den gcomhluadar é tráth.
Níl maoithneachas ná Oisín i ndiaidh na Féineachas le sonrú ar shaothar Joe Steve; tuigeann sé go maith an taobh dorcha d'Éireann le linn a óige, an chruatan agus an cúinge; ach tuigeann sé freisin, agus ceiliúrann na rudaí maithe. Agus sin uilig i nguth stuama, ceolmhar, ciúin, cumhachtach.
Comrádaí maith ar an mbóthar! (Beidh orm an leabhar a cheannach - ní thugann mó chluasa cathrach gach focal ná nath liom)

8 comments:

Mise Áine said...

Is aoibhinn liom an leabhar sin 'An Dé Deiridh' - tá sé ag colbha mo leapa agam, agus léim na dánta go rialta.

Ceannaigh an leabhar, a Aonghuis, mar is seoid é!

Eoin Ó Riain said...

Taitn an dá úrscéal go mór liom - go mór mór an dara cheann. Níor léigh mé na gearr scéalta go fóill. Tá tú um spreagadh a Aonghuis! ;-)

Dennis King said...

Feicim go bhfuil Lámh Láidir agus Scread Mhaidine ar fáil ó amazon.com. An aontaíonn tusa le Eoin, gur cheart dom an dara ceann a fháil ar dtús?

aonghus said...

ní aontaím, agus ní easaontaím!

Ní cuimhin liom ceann acu a bheith níos fearr ná an cheann eile - dhá scéal láidre.

Tá Lámh Láidir le fáil mar chlosleabhar saor in aisce ó shuíomh Cló Iar Chonnacht.

Dennis King said...

le fáil mar chlosleabhar saor in aisce

An leabhar iomlán?

aonghus said...

Tá an cuma sin air: eLeabhar acu freisin

https://www.cic.ie/28-product-l%C3%A1mh-l%C3%A1idir

aonghus said...

Bhí breall orm. Níl ach sliocht ~12 nóiméad ann.

Dennis King said...

Lámh Láidir agam ar mo iPad anois!