10 May 2014

Imbolc 2014: Victoria White "Níl mé freagrach as an bpláinéid, mar is eol don teachta"

Íomhá Duncan Palmer & Sinéad Corish
Mheabhraigh Victoria White dúinn ag tús a cainte go ndúirt Bertie Ahern le Trevor Sargent tráth "Níl mé freagrach as an bpláinéid, mar is eol don teachta"
Ach is gá dúinn ar fad maireachtáil uirthi; agus mar is léir ón anfa a scrios cósta an iarthair i ndúluachair na bliana seo, éilíonn sin cúram.  (Go deimhin bhí moill ar Imbolc tosú de bharr teip cumhachta de bharr na stoirme!)
Rinne sí cás láidir ar son cumhacht na gaoithe, agus an gá dá réir glacadh leis na piolóin chonspóideacha. Bhí sé tráthúil go dtáinig a cuid cainte sna sála ar an méid a bhí le rá ag Meadhbh roimpi.
D'aithin sí fiú go bhfuil athrú intinne ag teacht ar lucht comhshaoil faoi chumhacht eitneach, ainneoin na fadhbanna a bhaineann leis, de bharr na hastúcháin. Ach ní réiteach d'Éireann atá ann, de bhrí go bhfuil an stáit ró bheag don ghnáth méid cumhachta atá ar fáil ó phlanda dá leithéid.  Táimid, dar ndóigh, ag baint feidhm as cumhacht eitneach ó thíortha eile tríd an idirnasc cumhachta.
Tá polaitíocht agus oideachas pobail i gceist le réiteach fadhbanna cumhachta, agus is mithid na ceisteanna seo a phlé go sibhialta agus go hoscailte - mar a rinneadh in ndiaidh na cainte! Bíonn lón machnaimh ar fáil ó Imbolc - Inspioráid na bliana dáiríre!
Tá ar gcion féin den fhreagracht orainn ar fad don bpláinéid. Is mithid sin a ghlacadh.

3 comments:

April McCabe said...

Tá súil agam nach bhfuil tú ag rá go bhfuil baint ar bith ag rud ar bith a dheannann cine dhaonna agus an t-anfa a tharla. Mar cé go ndúirt lucht théamh dhomhanda/fhuarú dhomhanda/athrú aeráide go mbeadh níos mó stoirme ag teacht as, tá níos lú anfaí ann le déanaí ná a bhíodh.

Ach aontaím leat go dteastaíonn níos mó oideachais ar an ábhar. Tá fianaise láidir ann ag an bpoínte seo nach bhfuil aon téamh ann agus dá mbeadh, ní bheadh cine dhaonna taobh thiar de agus ba rud maith é dá dtarlódh sé dúinne agus do na hainmhí eile a roineann muid an plainéad leo.

Níl aon réiteach uainn ar rudaí nach fadhbanna iad. Go hairithe nuair a dhéanfadh an réiteach sin an-damáiste don eachnamaíocht agus do chéim maireachtála 'chuid is mó dúinne nach muide Al Gore é féin.

Ní ar son ár bplainéid ná cumhacht ghaoithe a bhíonns lucht na heite chlé ag 'scare-mongering', mar is ghnách...ach ar son cumhachta de chineál eile ar fad. An sórt a bhaineanns leis an bpolataíocht.

Is féidir neamhaird a thabhairt dóibh agus á ngluaiseacht ghlas mar a dhearnadh go dtí seo. Beidh an toradh céanna as. Beidh muidé agus an plainéad slán sábhailte.

Nach gcuimhin leat, a Aonghuis, na scare-mongering ó na seachtaidí?
(Ach b'fhéidir nach bhfuil tú sach sean. Níl a fhios 'am cén aois thú. )

aonghus said...

Bhí mé fós i mbrístí gairide sna 1970í!

April McCabe said...

Bhí mé réasúnta óg sna seachtóidí, ach bhí mé ann. : ) Is cuimhin liom é. Bhí cuid de na múinteorí ag scare-mongering sna seomraí ranga agus is cuimhin liom 'specials (documentories)' ar an teilifís.

Dúirt siad go mbeadh an t-aer agus an t-uicse nimhneach agus ní bheadh crann ar bith fagtha ann. Bheadh an domhan ar fad scriosta 'ainne. Is cuimhin liom television special amháin ar a raibh cine dhaonna scriosta seachas grúpa beag le gas masks orthu ina gcónaí i ndust-bowl an domhain.

Is léir nár tháinig aon athrú ar an scéal sa lá atá inniu ann.

Ó brón orm faoin typo. Ba cheart dom 'leis an anfa' a scríobh in áit 'agus an t-anfa'. : \

Tá sé ro-luath a bheith ag scríobh rud ar bith. (Dhúisigh mé ag a 4 a chlog maidin inniu.)