11 July 2015

Amhrán na Mara

Bhí mé san Lighthouse tráthnóna leis an scannán iontach seo a fheiceáil. Tá scéal béaloidis an bhan-róin, a rugtar leanaí di le duine agus a fhágann é, athinste go gleoite ag Tomm Moore, agus cúpla leibhéal eile curtha leis an scéal eile: formad agus grá idir páistí, brón agus iarracht é a mhúchadh, dán an Slua Sí fite fuaite le dán daoine.
Tá an scéal chumhachtach seo curtha i láthair le beochan a bhfuil ardchumas ealaíona ag baint leis, mar is dual do Cartoon Saloon, agus ceol iontach ó Bruno Coulais agus Kíla.
Tá codanna den scannán rud beag scanrúil - mar is dual do sí-scéal, agus sileadh corr deoir (agus ní m'iníon a shíl iad ar fad) ach tá deireadh sona, dearfach áthasach ar an scannán.
Tá an obair ealaíona iontach ar fad agus gnéithe suntasacha do thírdhreach agus muirdhreach na hÉireann (agus cathairdhreach  Bhaile Átha Cliath) ceaptha ar bhealach ar leith. A oiread áilleachta in uair go leith...

Is mór an trua nach raibh níos mó daoine i láthair tráthnóna: tá deis eile san Lighthouse amárach agus dé Céadaoin. Sonraí anseo: Tapaígí an deis!