06 April 2008

Fuinneamh le Gaoth - Eithne na Ceiste

D'fhreastail mé ar léacht de chuid an Rotha Déardaoin seo chaite.

Ceist an fhuinnimh a bhí idir chamáin. Idir téamh domhanda, easpa ola agus rl is léir go gcaithfear aghaidh a thabhairt ar an gceist.

Pléadh cumhacht eithneach, dar ndóigh - bíonn an cuma air gur leigheas sciobtha, foirfe, saor atá ann. Ach i gcás na hÉireann, fiú dá mbeadh leigheas sásúil ar cheist na dramhaíola, tá baic eile ann. Bheadh an ghnáth gineadóir núicléach an mhór i gcomparáid leis an éileamh in Éirinn - rud a chothódh deacrachtaí do sheasmhacht an córas traiseolta dá mbeadh gá é lascadh isteach agus amach.

Go deimhin, sé an córas traiseolta an deacracht is mó in Éirinn. Tá an gréasán náisiúnta beag - agus gan mórán cumas ann cúiteamh a dhéanamh do athruithe minicíochta nó voltais de bharr athrú tobann ar ualach nó cumas ginte.

Rud a chuireann srian freisin ar an méid fuinneamh ó fhoinsí cosúil leis an ngaoth is féidir glacadh leis sa chóras.

Tá nasc ann leis an mBreatain, ach ó tharla gur nasc srutha dhírigh atá ann, ní chuireann sé le seasmhacht minicíochta an ghréasáin.

Tá réimse rudaí a chaithfear feabhsú in Éirinn.
  1. Feabhas mhór ar teasdíonadh tithe.
  2. Gearradh siar radacach ar cianchomaitéireacht - go hairithe ós rud é go gcaitheann an t-uafás daoine uaireanta an chloig gach lá i dtranglaim tráchta
  3. Feabhas ar an ngréasán náisiúnta, chomh maith le naisc srutha ailtéarnaigh leis an Bhreatain agus an Eoraip
  4. Dul i ngleic leis an drogall sa phobal línte nua tharchuir chumhachta ardteannais a cheadú
Sin roinnt de na ceisteanna a pléadh, agus a phléifear arís amach anseo...tá breis le rá agam féin faoi, ach tá sé mall, agus caithfidh mé m'fhuinneamh a chaomhnú!

No comments: