04 April 2008

Dall ar Scrioptúir? Dall ar Chríost!

Cheannaigh mé an leagan bheag de Bhíobla Mhá Nuad, agus é ar intinn agam níos mó den Bhíobla a léamh. Rinne mé an ghnáth botún tútach, tuatach, agus rinne iarracht é léamh ó thús deireadh.
Chuaigh mé ar strae sára bhfad.

Ní mór cuimhneamh gur leabharlann seachas leabhar an Bíobla, agus go bhfuil nascanna idir stair agus na gnéithe eile den litríocht ann.

Ansin tháinig mé ar leagan fuaime de chlár teilifíse a rinne Scott Hahn agus Jeff Cavins do EWTN - "Gúm ár nAthair". Léargas ar stair ár slánaithe atá ann, camchuairt ar na leabhar staire sa Bhíobla.

Is mór an chabhair dom é. Deirtear

Tá an Tiomna Nua folaithe san tSean Tiomna
Tá an Sean Tiomna foilsithe san Tiomna Nua


Tá gnéithe den chur chuige ábhairín garbh ar chluas caitlicigh cliabháin agus sean Eorpaigh cosúil liomsa. Ach tríd is tríd, is mór an chabhair an tslí a rianaíonn siad na Conarthaí naofa idir Dia agus A Phobal.

Sampla beag amháin - ceist an Turnaimh. Bhraith mise i gcónaí go raibh an insint sa Bhíobla an-dian ar Éabha. Tá an cuma ar an scéal go néalaíonn Ádhamh óna fhreagracht cuid mhór. Ach anois tá an tuiscint agam gurbh é teip Ádhamh a bhí ann - bhí sé sa ghairdín le aire a thabhairt dó (Gein 2:15)- ach scaoil sé an Diabhail isteach. Lig sé síos a chéile - a fhágáil fúithi siúd cur i gcoinne an tÁibhirseora. Bhí sé á phromhadh mar sagart, mar rí agus mar Fáidh - agus theip air. Teip arbh gá an dara Ádhamh - Críost - chun é a leigheas.


Beidh orm dul a streachailt leis an mBíobla arís! Ach anois tá cosán amháin rianaithe dom.

No comments: