24 April 2008

Balbh de bharr teicneolaíocht

Tá an trealamh idirlíon s'agam ag cothú deacrachtaí istoíche.

Sin fáth mo thosta faoi láthair - tá smaointe i'm cheann, ach ní thig liom iad a bhreacadh go fiúntach anseo de bharr an nasc a bheith ag teip ró rialta orm.

No comments: