24 July 2009

Bearna san diallait

Bhuail mé le fear inniu ag stad an bhus a bhí amhrasach faoi comharthaí bóthar nua i gCill Mhantáin áit a bhfuil anois "Bearnas Sailearnáin" san áit a mbíodh "Bearnas na Diallaite"

Tá na comharthaí feicthe agam fhéin, agus mé amhrasach faoi freisin. Ach go bhfuil muinín agamsa i scoláirí an Bhrainse Logainmneacha, ar daoine thar a bheith stuama iad a fheidhmíonn de réir fianaise.

Spreag sin mé an cheist a chíoradh ar logainm.ie - agus féach go bhfuil nóta mínithe ann ag léiriú fios fátha an scéil!

Ach n'fheadar ar cheart leaganacha buanaithe mar seo a athrú, ainneoin iad a bheith bunaithe ar bhotúin? Agus conas is fearr an t-eolas seo a scaipeadh ar an bpobal tré chéile? Ní gach aoinne a fhíosróidh an scéal ar logainm!

7 comments:

Dennis King said...

Is trua nach bhfuil Gaeilge níos fearr acu ar an suíomh sin:

"Bearna Bhealach Sailearnáin / Sally Gap I gCo. Chill Mhantáin atá an bearnas ar a dtugtar Sally Gap i mBeárla suite."

Tá sé bearna?! Agus cá bhfuil "suite" suite, in ainm Chroim? Rinne siad praiseach cheart de sin.

Mise Áine said...

An bhfuil a fhios agat, a Aonghuis, go bhfuil an t-ádh libh go bhfuil comharthaí bóthair agaibh ar chor ar bith!

Bhí mé féin agus m'iníon i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo caite, ag tiomáint ó Áth an Ghainimh go dtí An Charraig Dhubh, agus ní raibh comharthaí ar bith ar an mbóthar a chuideodh lenár leithéid, nach bhfuil eolach ar an áit, Béarla ná Gaeilge!

Más rud go bhfuil siad ann, ní fhaca mise iad, agus ní mé a bhí ag tiomáint. Go bhfóire Cé ar an turasóir i mBaile Átha Cliath!

aonghus said...

Ní thuigim Dennis:

I gCo. Chill Mhantáin atá an bearnas, ar a dtugtar Sally Gap i mBeárla, suite

Cad atá cearr le sin?

I Seattle atá do theachsa suite, nach ea?

A MhÁ, cheap mé go raibh comharthaí sách maith sa cheantar sin - ag na crosbhóthair ar na príomhbhóithre pé scéal é.

Mise Áine said...

B'fhéidir é, a Aonghuis. Ach ní fhaca mise iad. D'fhéadfadh sé, don té nach bhfuil eolach ar an áit, nach bhfuil siad chomh feiceálach sin, nó d'fheádfadh sé nach bhfuil maith ar bith liomsa mar chomhphíolóta!

Dennis King said...

Feicim cá ndeachaigh mé cearr anois. Séard a thuig mé ná

"Bearna Bhealach Sailearnáin / Sally Gap I gCo. Chill Mhantáin IS EA an bearnas ar a dtugtar Sally Gap i mBeárla",

agus leis sin ní raibh áit ar bith do "suite".

Bheadh an abairt níos soléite dá dtosódh sí le réamhfhocal nó leis an gcopail + réamhfhocal:

"(Is) ar/ag/i mBearna Bhealach ... atá an bearnas ... suite."

aonghus said...

Fadhb leis an leagan amach atá ann.

Féach ar an nóta iomlán (Brúigh ar "breis") - is le "I gCill Mhantáin" a thosaíonn an abairt: Ceannteideal atá san téacs "Bearna Bhealach Sailearnáin / Sally Gap".

Caithfidh mé MBM a chuir ar an eolas!

MÁ, seans! Braitheann sé an raibh sibh ar bhóithre móra a bhí sibh. Admhaím go bhféachaimse ar léarscáil seachas fógraí!

ormondo said...

Os rud é go bhfuil feidhm dhleathach ag an logainm is ar éigean is féidir an dá leagan de a thaispeáint taobh le taobh ar an gcomhartha.

Agus maidir leis na comharthaí bóthair san ardchathair: mura bhfuil réamheolas agat ar an ngréasán bóithre agus sráideanna ní shroichfidh tú riamh do cheann scríbe gan chamchuairt neamhdheonach den chathair.