07 October 2009

Gníomh is ea creideamh!


Spreagtha ag mír Dennis faoi amhras agus cinnteacht.

Chomh fada agus a bhaineann sé le cúrsaí creidimh, is dóigh liom gur cirte Ferr astud amairis. Tá caidreamh - le Dia - i gceist le creideamh, agus is muinín i nDia a thugann cinnteacht. Scriosann amhras caidreamh.

Is fíor go bhfuil ró-chinnteacht baolach. Ach sa chás seo, is dóigh liom go bhfuil fiúntas le Geall Phascal - gur fearr maireachtáil amhail is go raibh Dia ann. Deir Pascal gur gá an nós a bheith againn, agus go leanann an creideamh an nós.

Pléann an Pápa (i Spe Salvi uimh 7) le sainmhíniú Phól ar Chreideamh "Est autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium" (Eabh 11:1 Is é rud é creideamh ná urra go bhfaighimid na nithe a bhfuilimid ag súil leo agus cruthú gur ann do na nithe nach bhfeicimid).

Luann sé Tomás Acúin a chíor an ceist san Summa Theologica. Cuireann seisean toil agus intleacht san áireamh agus é ag cíoradh ráiteas Phól.

Scríobh C.S. Lewis aiste "On Obstinancy in Belief" ag léiriú an difríocht idir cinnteacht sa Chreideamh, agus an amhras is dual d'eolaí - agus arís, is croí na ceiste ná gur caidreamh le pearsan - le Dia - atá sa chreideamh.

Agus, sa ghrá, Ferr astud amairis!Der Zweifler le Ernst Barlach. Aimsithe ar Wikimedia, curtha ar fáil ag an Deutsche Fotothek.

5 comments:

Cailliomachas said...

Feictear dom go bhfuil an cur síos seo agat chomh fíor is atá léite agam sna cúrsaí seo.

aonghus said...

Go raibh maith agat.

Ag leanacht dea mháistrí a bhíos!

Fearn said...

Sílim go bhfuil an t-ádh leat más caidreamh atá agat le Dia.

Dar ndóigh, baineann creideamh le lear mór rudaí : rudaí nach léir duit ó meandar go mheandar nó ach go hannamh ,m.sh dílse carad, nó do chumas fhéin in am an ghátair, 7rl,7rl.

Ní thig liom focal Phóil a lochtú, ach mar le Dia, sílim nach bhfuil i gcreidimh Dé ach dul inA airicis. Dúléim amach ar an spioradáltacht atá ann. Dul san amhantar, san éiginntacht, thar eolas amach, thar meabhair, thar daingne cinn. Gníomh croí le meabhair dall.

Is cuma a dheirtear faoi Dhia, mar a dúirt Meister Eckhart, is iomrall é.

aonghus said...

Gníomh croí cinnte.
Ach ní gá go mbeadh an meabhar dall, fiú más trí gloine dorcha a fheictear Dia. Tá sampla - Críost - againn.

Fearn said...

Tugaim isteach go mbíonn a pháirt ag an mheabhair ACH i ndeireadh na fríde DÚLÉIM atá ann .i. gan siúráil chinn.

Má fheiceann tú Dia, déanaim amach gur tríd an chreideamh é sin, thar aon meán eile.

Maidir le Chríost, más cloch áith é, ní hé an bhruach eile é, ACH trí chreideamh.