14 October 2009

Ródscéalta II

Busáras BhÁC
(Busáras. Íomhá ó Wikimedia)

Chaith mé dé hAoine ag dul aneas le mo mhac. Ar an mbus. Feiceann tú taobh eile den tír agus tú ar an mbus - seachnaíonn an bus na seachróid nua. Téann sé tríd lár na mbailte beaga.

D'fhág muid Baile an Chinnéidigh ar a hocht ar maidin. Ach b'é an gnáth turas comaitéireachta é sin. Lear mór d'aos léinn agus do daoir oifige ag dul isteach go COBÁC agus lár na cathrach fá seach.

Ó Bhusáras go Luimneach na Lann ansin. Tríd bailte bheaga le coilm imeachta an Tíogar Cheiltigh. Idir Bauruinen na heastáit folmha, agus siopaí tréigthe i lár na mbailte, scriosta ag na hionad ar na príomhbhóithre.

Bhí sé ag stealladh baistí, agus ceol feiliúnach ag fear an bus - fear catach, dorcha. Fado em mim le Mariza a bhí aige san seinnteoir CD. (Tá's agam toisc gur chuir mé ceist air!) Bhraith mé gur fheil an ceol uaigneach don aimsir ghruama agus an ród chasta tríd bailte beaga lár tíre.

Bhí briseadh i mBuiríos Mór Osraí, i dteach tábhairne. Seachas gurbh ó Oirthear na hEorpa an fhoireann, shílfeá go raibh an áit sioctha sna 1980í. Ceapairí leamha. Caife ar an toirt Nescafé. Gruama, dorcha, míshlachtmhar.

Téann an bus tríd cúlsráideanna go minic, de bharr nach mbíonn an stáisiúin traenach san ceantar mór le rá. Bhí sin sonrach i Luimneach go háirithe. Bhí rian streachailt an chathair sin le feiscint go soiléir - tithe dóite amach, le doirse agus fuinneoga dúnta le cruach meirgeach. Ach bhí comharthaí athnuachana ann, uaireanta béal doras leis na fothraigh. Tithe geala, deá dhaite. Súil agam go mbeidh an lámh in uachtar ag cosmhuintir Luimní ar na drongadóirí.

Bhí scata mic léinn ag filleadh abhaile as Luimneach go Ciarraí ar Bhus Trá Lí. Bean glórach ina measc, agus d'fhoghlaim mé faoi drabhlás aos léinn Luimní! Is cosúil go mbíonn cóisir bréigéide fairsing, ina measc cóisir le téama "Tamhlachta"

Géag deiridh an turais - bus an Daingin. Tharla gur bhuail muid i dTrá Lí le Diarmuid Ó Mathúna - fear dem cheird a chaith tréimhse fada le NASA. Chíor muid ceisteanna gairmiúla as Gaeilge. (Tá leabhar foilsithe ar na mallaibh aige. Bunaithe ar obair a rinne sé dhá scór bliain ó shin. Mór an trua nár bhláthaigh an ríomhaireacht mar ba cheart!). Ba gheall le bus scoile an bus seo, agus daltaí á scaipeadh aige idir Trá Lí agus Abhann an Scáil.

7 comments:

Dennis King said...

Ceist amháin: cóisir bréaga ? Ní thuigim. Costume party ??

Fearn said...

Cinnte is "Routh 66" na Gaeilge é: BÁC don Daingean.

Ní riabh morán difear idir mo chuimhne is do chuimhnese ach gur Sasanach an duine gorm a bhí ag tiomáint an bhus.

Bhí na hOirEorpaigh gruama béaldocht chéanna ann i bhfarradh bia ó na 1980aí.

Hilary said...

Chuaigh mé féin agus cairde liom ar an mbus ó Aerfort na Sionna go Cathair Luimnigh agus ar aghaidh ansin go Cathair Chorcaigh anuraidh, aimsir an oireachtais a bhí ann. Bhaineas taitneamh as an turas ar an mbus, bhí tuirse orainn tar éis teacht isteach ó NY luath sa mhaidin agus ní raibh fonn ar aoinne againn a bheith ag tiomaint… bhí an bus compordach agus te. Agus mar a dúirt tú feictear na cúlsráideanna go minic……
Rud eile ná an costas, bhí sé saor go leor i gcomparáid le carr ar cíos, fiú idir triúr!

aonghus said...

Costume party ??

Sea. N'fheadar an é an téarma ceart a roghnaigh mé.

aonghus said...

Coisir bréigéide ba chirte dom a scríobh. Leasaithe.

Dubhaltach said...

Níl an turas sa mbus déanta agam, ach is dóigh go bhfuil an ceart agat feiceann tú i bhfad níos mó dá thír ón mbus, agus an drochstaid ina bhfuil sí in ainneoin an Tíogair Cheiltigh.
Déarfainn go raibh tuirse ort i ndiaidh sin.

Cad é leabhar Uí Mhathúna a bhí i gceist agat?

aonghus said...

Lean an nasc!
Ní léitheoireacht éadrom a bheidh ann - agus tá €90 air...