Píosaí liom in áiteanna eile:

2009-11-29

Tá bachlóg ag eascar as bun chrann Ieise


Tá bachlóg ag eascar as bun chrann Ieise,
agus gas ag teacht óna fhréamh
Íseáia 11:1

Inniu céad Domhnach na hAidbhinte, an séasúr sin san Eaglais nuair a réitíonn muid muid féin do theacht Chríost um Nollaig. Tréimhse aithrí atá ann - mar sin bíonn éide corcra in úsáid sa Liotúirge.

Nós atá ag éirí níos coitianta san Eaglais abhus ná feidhm a bhaint as Crann Ieise chun stair an tslánaithe agus ginealach daonna an Tiarna a mheabhrú dúinn. Agus tá leagan de san séipéal áitiúil.

Stair agus ginealach spéisiúil atá ann - i measc rudaí eile luaitear drúth (Rahab) agus bean eachtrannach ó chine nach raibh meas orthu (Ruth). Lón machnamh go leor ann don séasúr seo.

Go raibh Aidbhint maranach againn go léir!Grianghraif de fleasc Aidbhinte le Micha L. Rieser. Aimsithe ar Wikimedia.