05 November 2009

An Sealgaire agus na Toirc Allta

Agus mé san Ísiltír, phioc mé suas cóip den Spiegel - bhí ceannteideal suntasach ann:
Der Irrtum, der zur Einheit führte
(An botún a raibh an Aontas mar toradh air)

Bheadh an iolra níos cruinne - tá an t-amlíne anseo. Ach thug mé suntas do ról Harald Jäger. Fear a raibh dhá ról aige - ceannasaí na ngardaí ar an teorainn - ach ag an am chéanna ball den Stasi - an péas rúnda a raibh de fhéintuiscint acu gurbh iad "claíomh agus sciath an pháirtí".

Shocraigh sé (le beannacht a uachtaráin) an dream is callánaí a scaoileadh tríd ar dtúis - ach marc a chuir ar a bpasanna a d'fhág nach scaoilfí thar nais iad. Níor fheidhmigh an scéim seo plé leis an dream ar a dtugadh siad "Na Toirc Allta" (Wildschweine). Amhail cinn an Hiodra, tháinig deichniúr agóideoir glórach chun cinn do gach duine a scaoil siad tríd an "chomhla". Agus tháinig bean amháin thar nais tar éis tamaill - ag gol agus ag achanaí go ligfí thar nais chuig a clann í. Scaoil sé gach duine thar nais ansin - an chéad ordú briste. Annamh agus iontach i gcás oifigigh Ghearmánach!

Tréigthe ag a uachtaráin, agus chun doirteadh fola a chosc, d'oscail sé na geataí. Agus thréig gach ar chreid sé ann. Gníomh a raibh meas feall aige fhéin air, ach a chuir corr i gcinniúint na náisiúin.

Imeachtaí, a bhuachaill, imeachtaí, mar a dúirt Macmillan.

5 comments:

ormondo said...

Ní bheinn ró-chinnte de go bhfuil lom na fírinne againn fós.

Táthar ró-oscailte maidir leis an bhfaisnéis uilig - ar shlí a mhúsclaíonn mo amhras.

aonghus said...

Meas tú? Is dóigh liom go bhfuil cuma na fírinne ar an scéal mar a léigh mé san Spiegel é.

ormondo said...

Is deacair é a shamhlú nach raibh ladhar éigin eile istigh ann. Ach b'fhéidir nach bhfuil sa mhéid sin ach dath de theoiric chomhcheilge.

Le haithris a dhéanamh ar phóstaer "paranóideach" a bhí ar crochadh ar mo bhalla (agus ar gach balla eile nár mhór) sna seachtóidí: ar an ábhar sin amháin go bhfuil tú i d'theoiriceoir comhcheilge ní chiallaíonn sin nach bhfuil uisce faoi thalamh ar siúl! -;)

aonghus said...

Bhuel, is fearr liomsa Dlí Hanlon - ná samhlaigh drochmhian leis an rud ar leor amaidí mar chúis leis!

ormondo said...

Ach b'fhéidir go maífeadh an teoiriceoir comhcheilge dígeanta gurb é an amaidí an bréagriocht is glice a bhféadfái a chur ar an drochmhian. -;)

Sa chás seo, ba mhaith an toradh a bhí air ag an am.