2010-02-04

Énarchie agus oideachas don Scothaicme

Luaigh Dennis Énarchie ar trácht ar an blúirín a scríobh mé faoi Bunoideachas d'ábhar uachtaráin. Cuir síos atá ann ar na nascanna a chothaítear laistigh de mhaorlathas na Fraince de bharr an córas oideachais a fhágann gurbh as na scoileanna céanna a thagann na hard-mhaorlathaigh. Seilschaft - foireann téide - a thugann Gearmánaigh ar an rud céanna.

Ainneoin sin, feictear dom go bhfuil gá le oideachas don scothaicme, dírithe ar na ceannairí is fearr a chuir ar fáil. Feictear dom freisin go bhfuil gá cúram ar leith a dhéanamh do leanaí a bhfuil éirim ar leith acu.

Cuirtear cúram speisialta ar fáil do ghasúir a bhfuil deacrachtaí foghlama acu, agus is maith sin.

Ach creidim go bhfuil sé chomh tábhachtach céanna cúram faoi leith a thabhairt do na gasúir a fhoghlaimíonn an gnáth curaclam scoile gan stró. Is minic leanaí mar sin ag fulaingt leadrán sa rang - má bhíonn siad dalba dá bharr tá seans éigin go dtarraingeodh siad aird - agus b'fhéidir cúnamh orthu féin. Ach go hiondúil ní tugtar faoi ndeara é toisc iad a bheith ag cuir an obair bhaile ar fáil, agus gan raic a tharraingt. Mar sin féin, ní fhoghlaimíonn siad na scileanna foghlama a fhoghlaimíonn gasúir nach bhfuil an éirim chéanna iontu - agus bíonn siad thíos leis níos déanaí, san Ollscoil abair.

Is trua sin. Ach i ré seo na ranganna ró phlódaithe abhus, muna bhfuil sé d'acmhainn ag a dtuistí rud éigin a dhéanamh faoi, cuirfear éirim, a chuirfeadh innealtóirí agus eolaithe den scoth ar fáil, amú.