17 June 2010

Die Abgeordneten ... sind ... nur ihrem Gewissen unterworfen

Sliocht as Bunreacht na Gearmáine, a deir go soiléir gur faoi réir ag a gcoinsias amháin atá teachtaí an Bundestag. Rud ar cheart é bheith fíor faoi gach Parlaimint, dáiríre. Ach níl: go hairithe abhus bíonn "Aoirí" ag na Páirtithe a chinntíonn gur de réir toil na ceannaireachta a chaitear vóta san Dáil.

Tá sioscadh sna meáin anseo toisc go raibh sé de "dhánaíocht" ag na hEaspaig ráiteas a eisiúint ag díriú aird baill an Oireachtais ar a imlitir "An Tábhacht a bhaineann le Pósadh"[PDF, ach Gaeilge].

D'iarr siad freisin go mbeadh vóta oscailte ar an gceist.

Deir an dream a rinne stocaireacht ar son an bhille nach ceist atá anseo don Eaglais; gur leis an Stát amháin a bhaineann sé.

Ach níl sin iomlán cruinn. Cúis imní do dhaoine a bhfuil creideamh acu, go leathnaíonn an bille seo amach an dlí a bhaineann le "Comhionannas". Dá bhrí sin, d'fheadfaí an dlí a chuir ar - abair - grianghrafadóir, nó díoltóir bláthanna - nó fiú bainistíocht halla paróiste - as diúltú seirbhísí ar an mbonn céanna agus a tugtar do lánúin heitrighnéasach a chuir ar fáil do lánúin atá ag glacadh le Páirtíocht Shibhialta. Tá a leithéid tralaithe i ndlínsí eile.

Dar ndóigh, ní leis an cheist sin amháin a phléann cáipéis na nEaspag. Tá mise freisin den tuairim go bhfuil cúiseanna, a bhaineann leis an leas coiteann, chun idirdhealú a dhéanamh idir an phósadh, inar féidir teaghlach a bhunú ina bhfuil gaoil bitheolaíocht idir an lánúin agus a bpáistí, agus caidrimh eile.

Ní leithcheal gach idirdhealú.