17 June 2010

Die Abgeordneten ... sind ... nur ihrem Gewissen unterworfen

Sliocht as Bunreacht na Gearmáine, a deir go soiléir gur faoi réir ag a gcoinsias amháin atá teachtaí an Bundestag. Rud ar cheart é bheith fíor faoi gach Parlaimint, dáiríre. Ach níl: go hairithe abhus bíonn "Aoirí" ag na Páirtithe a chinntíonn gur de réir toil na ceannaireachta a chaitear vóta san Dáil.

Tá sioscadh sna meáin anseo toisc go raibh sé de "dhánaíocht" ag na hEaspaig ráiteas a eisiúint ag díriú aird baill an Oireachtais ar a imlitir "An Tábhacht a bhaineann le Pósadh"[PDF, ach Gaeilge].

D'iarr siad freisin go mbeadh vóta oscailte ar an gceist.

Deir an dream a rinne stocaireacht ar son an bhille nach ceist atá anseo don Eaglais; gur leis an Stát amháin a bhaineann sé.

Ach níl sin iomlán cruinn. Cúis imní do dhaoine a bhfuil creideamh acu, go leathnaíonn an bille seo amach an dlí a bhaineann le "Comhionannas". Dá bhrí sin, d'fheadfaí an dlí a chuir ar - abair - grianghrafadóir, nó díoltóir bláthanna - nó fiú bainistíocht halla paróiste - as diúltú seirbhísí ar an mbonn céanna agus a tugtar do lánúin heitrighnéasach a chuir ar fáil do lánúin atá ag glacadh le Páirtíocht Shibhialta. Tá a leithéid tralaithe i ndlínsí eile.

Dar ndóigh, ní leis an cheist sin amháin a phléann cáipéis na nEaspag. Tá mise freisin den tuairim go bhfuil cúiseanna, a bhaineann leis an leas coiteann, chun idirdhealú a dhéanamh idir an phósadh, inar féidir teaghlach a bhunú ina bhfuil gaoil bitheolaíocht idir an lánúin agus a bpáistí, agus caidrimh eile.

Ní leithcheal gach idirdhealú.

5 comments:

Dennis King said...

teaghlach a bhunú ina bhfuil gaoil bitheolaíocht idir an lánúin agus a bpáistí

Gradam níos lú mar sin ag an teaghlach nach bhfuil ach páistí uchtaithe ann, an é sin é?

aonghus said...

Níl fhios agam an "gradam" an rud cheart. Cinnte, ach paistí a bheith ann, is ceart gach tacaíocht a thabhairt do na daoine fásta atá á dtógáil, beag beann ar an ngaol fola eatarthu.

Ach tá fianaise láidir eolaíochta ann gurbh amhlaidh gur fearr a éiríonn le paistí i gcaidreamh grámhar ina bhfuil an gaol fola idir gach ball. Mar sin, cuireann sé leis an leas choiteann an cineál seo teaghlach a spreagadh, agus tús áite a thabhairt dó thar cineálacha eile: fabhar seachas leithcheal atá ansin.

Maidir le huchtú, is bealach é fadhb a réiteach, ach fágann sé iarmhír ar an leanbh, fiú nuair a bhíonn an teaghlach uchtaithe ana ghrámhar.

Agus is measa fós, mar atá muid a foghlaim, atá cás na gasúir a gineadh de bharr deonadh síol nó ubh.

ormondo said...

Tá an ráiteas deas sin faoi phríomhaíocht an choinsiasa scríofa sa bhunreacht ach deirtear gurb í príomhaíocht na Fraktionsvorsitzenden atá i réim sa Reichstag!

Ní chuireann sé isteach orm nuair a chuireann cibé dream ar bith a ladar isteach sa diospóireacht.
Nach daonlathas atá i gceist?

coc said...

Tá mise freisin den tuairim go bhfuil cúiseanna, a bhaineann leis an leas coiteann, chun idirdhealú a dhéanamh idir an phósadh, inar féidir teaghlach a bhunú ina bhfuil gaoil bitheolaíocht idir an lánúin agus a bpáistí

Dár ndóigh tá gaol bitheolaíoch idir gach duine agus gach duine eile ar domhain, ach is dócha gur gaol níos dírigh atá i gceist agat? Smaoinigh áfach, nach gcruthaíonn pósadh rud ar bith i dtaobh gaol idir páistí agus tuistí.

aonghus said...

Ní thuigim do phointe COC: sin scéal faoi fear a thóg a mháthair é! (Fiú má bhí uchtú i gceist).

Táim ar son leagan amach leanbh láraithe sa cheist seo: Tá cearta ag paistí athair agus máthair a bheith acu: ní dóigh liom go bhfuil sé de cheart ag duine fásta ar bith páiste a bheith acu: tabhartas atá ann.