22 December 2013

Suirbhé Leitheoireachta Comhair

D'fhoilsigh Comhar torthaí an suirbhé faoi na deich leabhar Gaeilge is fearr ó bhí casadh na mílaoise ann.Tá alt ag an eagarthóir liteartha Máirtín Coilféir san Irish Times freisin. Sílim go bhfuil sé suntasach go raibh 219 leabhar luaite ag an 50 duine - mise ina measc - a lorgaíodh a dtuairimí. Roghnaíodh an deich leabhar seo:

  1. Trén bhFearann Breac le Máirín Nic Eoin (Cois Life, 2005)
  2. An Cléireach le Darach Ó Scolaí (Leabhar Breac, 2007)
  3. Fontenoy le Liam Mac Cóil (Leabhar Breac, 2005)
  4. An Fuíoll Feá: Rogha Dánta le Liam Ó Muirthile (Cois Life, 2013)
  5. An Fear Nach nDéanann Gáire le Micheál Ó Conghaile (Cló Iar-Chonnacht, 2003)
  6. An Tionscadal le Tomás Mac Síomóin (Coiscéim, 2007)
  7. An tAthair Pádraig Ó Duinnín – Bleachtaire le Biddy Jenkinson (Coiscéim, 2008)
  8. Leabhar Mór na nAmhrán le Lochlainn Ó Tuairisg, Micheál Ó Conghaile, Peadar Ó Ceannabháin (eag.) (Cló Iar-Chonnacht, 2013)
  9. Úlla le Seán Mac Mathúna (Cois Life, 2005)
  10. Scéal Ghearóid Iarla le Máire Mhac an tSaoi (Leabhar Breac, 2012)

Tá mo liosta féin thíos as ar roghnaíodh péire, agus roinnt tagairtí: bhí sé deacair orm roghnú, agus níl mé tógtha le liostaí. Tá a lán ábhar spéisiúil san eagrán de Iris Comhar. Agus is léir go bhfuil foilsitheoireacht na Gaeilge folláin go maith má bhí an oiread sin leabhair  san iomaíocht. Tá na leabhair atá agam curtha i gcló trom agam thuas, tá sé i gceist agam teacht ar chuid de na cinn eile. Is smaoineamh maith a bhí san suirbhé seo, agus tá súil agam go n-eascróidh plé as.


1) An bhFuil Stacey ag Iompar
Tomás Mac Síomóin
Coiscéim 2011.54
D'fhoilsigh Comhar léirmheas liom air, bunaithe ar an sliocht seo:
http://aonghus.blogspot.ie/2011/10/cos-ar-bolg-gan-cluichi-na-aran.html
Úrscéal imeachta an Thíogair Ceiltigh par excellence!

2) Gluaiseacht
Alan Titley
ISBN 9781857917550
An Gúm 2009
http://aonghus.blogspot.ie/2009/12/gluais-mhic-gluais.html

3) ad delectationem stultorum
Bog / Paperback
Philip Cummings
Coiscéim 2012
€10
http://aonghus.blogspot.ie/2013/08/ta-aoibhneas-ar-oinmhid-seo.html

4) An Cléireach
Darach Ó Scolaí
Leabhar Breac 2007
http://aonghus.blogspot.ie/2007/12/clireach.html

5) Scéal Ghearóid Iarla
Máire Mhac an tSaoi
Leabhar Breac
€15.00 (crua), 112 lch;
ISBN 978-0-898332-53-7
http://aonghus.blogspot.ie/2011/12/eachtrai-ghearoid-iarla.html

6)
Ó Chéitinn go Raiftearaí
Vincent Morley
Coiscéim 2011
http://aonghus.blogspot.ie/2013/08/fotha-file-foghlaim-fotha-staire.html

7) Dar Liom
 Philip Cummings
= 2008.61 =

http://www.coisceim.ie/darliom.html
http://aonghus.blogspot.ie/2009/04/saoi-sceal-de-reir-philip.html

8) Gonta
Alex Hijmans
Gonta
ISBN: 9781907494291
Foilsithe: 2012
http://aonghus.blogspot.ie/2012/11/an-gra-sa-ghruaim.html

9)

Beirt Bhan Mhisniúla
Pádraig Ó Siadhail
ISBN: 9781905560745
Cló Iar-Chonnacht 2011
http://aonghus.blogspot.ie/2012/09/beirt-bhan-millte-no-ea.html

10) Filleann Seoirse
Éilis Ní Anluain
€18.00 (crua),
176 lch,
ISBN 1 898332 59 6
http://aonghus.blogspot.ie/2013/06/triantan-suthain-gra.html

6 comments:

Anonymous said...

Do dhála féin, tá sa ‘Deich’ dhá leabhar ó mo liosta féin; Fontenoy agus An Tionscadal. Ach amháin gur foilsíodh sa bhliain 1996 é, bheadh an leabhar ‘Aisling Ghéar’ le hÓ Buachalla ag barr mo liosta, leabhar Mháirín Nic Eoin sa dara áit, (leabhar nach raibh ar mo liosta cionn is nach raibh sé léite agam,) ar a laghad dhá leabhar ó pheann Liam Mac Cóil (Fontenoy, An Litir) agus leabhar nach bhfuil ar cheann ar bith de na foliostaí ina rangaítear na leabhair de réir cineáil. An leabhar sin? ‘A Bardic Miscellany’ (eag. McManus agus Ó Raghallaigh, Coláiste na Tríonóide, 2010) ina bhfuil 500 de Dhánta Díreacha nár foilsíodh cheana; saibhreas ó Ré Órga na bhFilí proifisiúnta in Éirinn agus in Albain, ré a tháinig go borb chun deiridh ag tús an 17ú céad ceal patrún.

Mise Áine said...

Tá sé i gceist agam na leabhair atá agam a léamh an bhliain seo chugainn, má fhéadaim é, ar chor ar bith. Tá cuid acu luaite agaibh sna liostaí sin, a fheara, mar sin ní gá dom iad a cheannacht - níl le déanamh agam anois ach am a fháil len iad a léamh!

Nollaig Shona uainn uilig anseo i gCeann Scríbe..:-)

Míshásta said...

Nollaig Shona, a Aonghus.

Réaltán Ní Leannáin said...

:-) a Aonghuis. Ní dóigh liom gur fiú suirbhé a dhéanamh ar 50 duine agus bheith muiníneach as na torthaí ach bhí siad (Comhar) chun rud éigin a fhógairt ar bhealach amháin nó ar bhealach eile! Ta do liosta-sa chomh fiúntach céanna lena liosta féin.

aonghus said...

Is ar iarratas uathu a chuir mé an liosta le chéile.

Sílim go bhfuil sé suntasach go raibh 219 leabhar ar leith luaite ag an caoga againn!

Vincent Morley said...

Tá pionta eile agat orm!
Dála an scéil, tá an liosta a mholas féin le léamh ar cstair.blogspot.ie anois.