07 September 2014

Scolaíocht do chách, agus imeascadh

Tá leabhar foilsithe ag ceannaire Ioslamach in Éirinn ag éileamh cuíchóiriú ar an oideachas chun teacht lena léamh seisean ar an Ioslam. Bhí alt san Irish Times faoi, agus as sin d'eascair comhrá ar Twitter ina raibh mise agus Réaltán páirteach. Níl Twitter oiriúnach chun ceisteanna casta a phlé, mar sin shoiléirigh Réaltán a tuairimí sa bhlagmhír seo.

Tagaim le cuid mhór dá bhfuil á rá aici; seachas go bhfeictear dom féin gur cuid den saoirse creidimh do chreideamh a chraobhscaoileadh, agus teacht le chéile le daoine eile d'fhonn do chreideamh a chuir i gcrích - san oideachas freisin.

Tá gá le comhghéilleadh ar ndóigh, go háirithe i pobail atá ag claochlú. 

In Éirinn, faoi láthair, tá pobail ag tarraingt chugainn ó gach cearn den cruinne. Sciar suntasach Moslamach ina measc - ach ní haon bloc aontaithe iad, beireann siad leo a gcultúir féin, agus san áireamh ansin tá na scoilteanna san Ioslam, scoilteanna a mbíonn iarmhairtí sách fuilteacha leo.

San am céanna tá na tuiscintí a bhíodh abhus - leagan monailiteach cléireach den Caitliceachas ag titim as a chéile (agus ainneoin gur pápaire neamh-leithscéalach mé, sílim gur maith sin mar gur chuir sé idir Eaglais agus Stát as a riocht).

Ar fud na hEorpa tá gluaiseacht piúratánach Ioslamach ag treisiú; agus is iadsan freisin an dream atá sáite in uafáis an Stáit Ioslamach san Siria agus san Iaráic.

Tairiscíonn an dream seo cinnteacht, líne soiléir idir "muide" agus "iadsan" atá tá tarraingteacht dóibh siúd a mhothaíonn éiginnteacht - agus tá siad ag mealladh deisceabail nua ó aosánaigh san Iarthar, chomh maith le sliocht na pobail a tháinig soir agus nár éirigh leo riamh imeascadh ceart a dhéanamh abhus. Mar shampla, bhí scéal san FAZ faoi dream a chuaigh tríd baile sa Ghearmáin, ag tabhairt Póilíní Sharia orthu féin agus ag scaipeadh bolscaireacht - agus más fíor na tuairiscí ag cur bac ar dhaoine dul ag rince. Sven Lau, iompaitheach Gearmánach, ceannaire na buíne.

Sin an comhthéacs don méid a bhí mise ag iarraidh a rá - go bhfuil gá le comhghéilleadh áirithe sa chóras oideachas abhus a chuireann fáilte roimh saoránaigh nua Moslamacha, gan tuiscintí abhus a scaoileadh le sruth.

Níl réiteach iomlán na faidhbe agam agus tuigim - agus roinnim go pointe - goimh Réaltáin maidir leis an íomhá de mhná a léiríodh san alt san IT. Is cosúil go bhfuilimid fós sáite san tuiscint gurbh ar an mbean atá an fhreagracht as drúis na bhfear a smachtú! (Ar an lámh eile úsáidtear colainn mealltach mná chun bréagán na mbuachaillí mór a dhíol - agus fiú taos fiacla)

Tá bóthar fada le dul sula mbíonn comhionannas ann; agus caithfear modh oibre a bheith ann le éagsúlacht a cheadú gan scoilteadh, ach fós féin an meas is dual a thabhairt dó chách.

Ba mhaith liom go bhfeadfadh duine bheith ina shaoránach mórtasach Éireannach, ach freisin bheith in ann an chuid is fearr dá chultúr sinseartha a bhreith leis.

Thar aon rud eile, tá ga le plé!

3 comments:

ormondo said...

Aontaím leat go 96,5%!

Réaltán Ní Leannáin said...

tuigim do phointí, ach arís, is dóigh liom gur fearr an creaideamh a bhaint amach as anchóras oideachais in áit cur leis an ualach atá ró-throm agus ró-chasta cheana, idir na Caitlicigh, na Protastúnaigh, na Giúdaigh, na Moslamaigh agus na Steiners...! Ar ndóigh, ní fheicim aon air sa chóras fós do na paistí atá agam agus a bhí óg tráth dá saol - páistí na n-aignóisithe. Ní dhéantar freastal orthu siúd sa rás seo le freastal ar gach 'creideamh' agus mothaím ar lár i mo thírse, chomh maith leis na Moslamaigh!

aonghus said...

Tuigim do'd chás go pointe, ach ní dóigh liom go bhfuil sé iomlán indéanta.

is beag ábhar teagaisc nach mbeidh tionchar ag dearcadh agus luachanna air.

Bheinn i bhfách le teagasc do na sacraimint a bhogadh as an scoil go dtí an paróiste; ach fós bheadh ceisteanna sainmheoin in ábhar eile - stair, mar shampla. Agus cinnte maidir le caidreamh, collaíocht agus araile.

Tá sé deacair an cóimheá ceart a fháil idir cearta mionlaigh bheith saor ó chur isteach agus cearta an móraimh a luachanna agus a dhearcadh a chuir i bhfeidhm.

Is dócha go bhfuil réiteach éigin i ndán sna ceantair uirbeacha áit a bhfuil pobail sách mór ann le spás a chruthú d'éagsúlacht scoileanna.

N'fheadar áfach faoin scoil bheag tuaithe. Ach ansin arís tuigeann comharsa a chéile agus dá chéile.

Níl aon ríbhealach ann.