03 January 2015

Ag léamh Na Comharthaí

Léigh mé "Na Comharthaí" d'aon alp amháin inné. Dea-theist ar scríbhneoireacht agus plota an méid sin féin. Mar sin féin níl fhios agam an féidir liom moladh gan "ach" a thabhairt dó. 
Tá pearsa lárnach san scéal, duine corr atá gafa leis an smaoineamh gur é a dhán bheith ina "Ghiolla Rí" agus a níonn cíoradh is é ina ghasúir ar gach a bhaineann leis an ról idir stair is miotaseolaíocht. Ríthe atá imithe faoi thalamh ag fanacht lena ndeis.
Briseann an idée fíxe seo isteach san fíor saol de chineál ach a mbuaileann sé le file, agus luann ainm as barr a chinn leis an bhfile mar rí. Eascraíonn cultas chasta as sin agus iad as sin amach ina gcúirt faoi cheilte ag an té seo - agus an rud ar fad fite fuaite le caidreamh collaí atá ag ár laoch le bean atá freisin gafa leis an té atá aitheanta acu mar rí.
Tá gnéithe den scéinséir is den eachtraíocht ag baint leis an scéal, dream eile ar an imeall ag briseadh isteach ar bhealach diamhair.
Níl mé iomlán tugtha don gcineál seo osréalachas san fíor saol ach láimhsíonn Darach Ó Scolaí a chúram go maith agus tá an scéal sách inchreidte agus bá againn do na carachtar. Baineann sé feidhm chliste as athrú reacaire chun gnéithe den scéal a shoilsiú a mbeadh an laoch dall orthu.
Tá cíoradh spéisiúil ann idir an difear idir an Giolla Rí nach bhfaigheann aitheantas, atá síoraí sa chúlra - ina oide nó aite i. fear altrama agus an compánach atá le hais an rí agus a roinneann a ghlór.
D'fheadfainn a shamhlú go bhfillfinn ar an leabhar agus go bhfuil i bhfad níos mó adhmaid le baint as ná mar a bhain mé ar an gcéad léamh chraosach.

Na Comharthaí
€18.00 (crua) 240 lch; 
978-0-898332-86-5
Leabhar Breac

2 comments:

Réaltán Ní Leannáin said...

comhartha maith go bhfuil tú sásta filleadh ar an leabhar lena léamh arís, cibé ar bith

SeanO said...

Beagán agam le cur le léirmheas Aonghusa.

Is fiú súil a chaitheamh ar a raibh le rá ag Dónall Ó Braonáin faoin leabhar seo in Comhar Nollaig 2014. Agus an plota cíortha aige, díríonn sé ar na modhanna reacaireachta ar léir leas a bheith bainte astu ag an údar. Agus dar le mo chéile, atá oilte ina leithéid seo d’anailís liteartha, tá siadsan léirithe go cuimsitheach aige. Mheall Ó Braonáin mé chun tabhairt faoin úrscéal ‘deacair’ seo leis an rabhadh/dúshlán atá mar chríoch aige lena léirmheas.

“Ma choinníonn tú le cúrsa na gComharthaí, beidh dúshlán romhat ar feadh na slí de bharr oibriú na sraitheanna céille sa scéal, fráma miotasach na reacaireachta agus seifteanna na hidirthéacsúlachta. Ní mé sa deireadh an ann don bhuille a mharaíonn an léitheoir? Ceist shoineanta ó fhardal fann na fuarchúise, tá faitíos orm, ach téacs saibhir, ardchumasach é Na Comharthaí arbh fhiú a léamh arís agus arís eile. In ómós na cothromaíochta don chruthaitheachta, fiafraím an ann do léitheoirí (agus léirmheastóir) a dhionghabhála?”