10 January 2015

Gaisceachán i dTír Strainséartha

Ag deireadh An Litir bhí Lúcás Ó Briain ar bhord loinge ar a bhealach chun na Fraince, é tar éis an ceann is fearr a fháil ar an spiaire An Sionnach i gcomhrac pionsóireacht.

Ach ag tús I dTír Strainséartha foghlaímid  go bhfuil casadh san scéal agus gur go Briostó atá an long ar a bhfuil sé ag dul. Isteach i dTír an namhaid - nó an ea? Tá corraíl is Sasana freisin agus coimhlint creidimh agus dílseacht do Rí Séamus I fós ann.

Bíonn an chuid cor agus casadh san scéal ach éalaíonn Lúcás ó Shasana faoi dheireadh an leabhair. Faigheann muid roinnt nod ann gur casta an scéal ná Litir a thabhairt chomh fada le hÓ Néill agus go bhfuil comhcheilg laistigh de chomhcheilg ann. 

Tá an reacaireacht spéisiúil agus maith anseo freisin, castar daoine spéisiúla orainn agus léirítear gnéithe de stair agus tuiscint na linne úd i Sasana dúinn. 

Anois is arís téann an reacaireacht chun fadálacha agus sleamhnaíonn isteach in insint dúinn cad a mhothaíonn Lúcás seachas é a léiriú dúinn. Ach tá réimse ama agus tíre níos mó le clúdach mar sin ba dheacair an teannas a bhí in An Litir a choinneáil thar an dar a leabhar. Ach tá radhairc lean teannais agus eachtraíocht ann, troideanna, éalú, mealladh, ...

Leabhar iontach atá anseo ach is eagal liom gur beag déagóir a bheidh in inmhe é a léamh - bhí mé féin ag streachailt scaití leis an bhfoclóir. Sin an dúshlán.


I dTír Strainséartha
Liam Mac Cóil

€15.00 (bog), 384 lch; 
ISBN 978-1-909907-53-9

2 comments:

SeanO said...

Agus an leathanach deireanach léite agam ba é a bhraith mé go raibh an t-úrscéal stairiúil seo dochreidte cionn is go raibh barraíocht comhtharlaithe agus ‘áidh mhóra’ sa phlota, murab ionann agus sa chéad imleabhar. Maidir le deacrachtaí teanga ann, im chás féin bhain a bhformhór le seoltóireacht agus gnó an fhíona. Thairis sin, ní raibh aon ró-stró léite orm.

aonghus said...

Ní hé go raibh deacrachtaí tuisceana agam ach go raibh an fhoclóir níos saibhre ná mar atá m'fhoclóir.

Bhí - b'fhéidir - barraíocht den Deus ex Machina ann, ach tá nod nó dhó go bhfuil go leor a bhfuil Lúcás dall air ag tarlú; tharlódh go gcuirfeadh sin cuma eile ar an scéal má scaoilteoir na noda sin san 3ú imleabhar.