26 January 2008

Athrógseanchas: eadarlúid

Is mithid cúpla focal a rá maidir le caighdeáin agus gnáis.

Tá sé ráite níos fearr ná mar b'fhéidir liomsa ag Steve McConnell i "Code Complete"

Creatlach cabhrach is ea gnás maith. Saorann sé tú chun an machnamh a dhíriú ar an sprioc seachas an turas.

Is féidir é chuir i gcomparáid le feabhsú bruacha abhainn. Déanta i gceart, ritheann an abhann le fuinneamh, agus is féidir innealra a thiomáint leis; ní scaiptear fuinneamh an uisce gan tairbhe ag déanamh riasc de na bruacha. Ach má leagtar srianta ró dhaingin ar an abhann, réabfar na bruacha, agus beidh an praiseach atá mar iarmhairt ar sin seacht n-uaire níos measa ná mar a bhí an lá is measa roimhe.

Ní mór smaoineamh gur daoine machnamhacha saoir cláir; an chuid is fearr acu pé scéal é. Machnamh a gceird.

Caithfear idirdhealú cúramach a dhéanamh idir rialacha ar cheart iad a bheith docht; treoracha agus moltaí. Sa Bhéarla, úsáidtear eochairfhocail len iad seo a chuir in iúl "shall", "should" agus "may". D'fheilfeadh Modh Ordaitheach an Bhriathair, "Ní mór", nó "Is ceart" agus "Moltar" as Gaeilge.

Agus ní mór riail a náid a bheith soiléir do chách:

Riail 0: Ná sáraigh riail gan an bhonn a bhí leis an sárú a thaifead.


Is fusa go mór amhlaidh a dhéanamh má bhíonn taifead soiléir an an mbonn a bhí leis an riail ar an gcéad dul síos.

No comments: