01 May 2008

Creideamh is Réasún

Tá comhthuiscint bunaithe, de réir Zenit, ag dream Caitliceach agus Moslamaigh, ar an ábhar seo:

  1. Tabhartais ó Dhia don chine daonna is ea creideamh agus réasún araon.
  2. Ní thagann creideamh agus réasún salach ar a chéile, is féidir go mbeadh creideamh ós cionn réasún faoi chúinsí áirithe, ach ní bhréagnaíonn sé réasún riamh.
  3. Tá creideamh agus réasún neamh fhoréigneach astu féin. Ní ceart feidhm a bhaint as creideamh ná réasún chun críche foréigneacha. Faraor, baineadh feidhm uaireanta as an dís chun foréigean a chur chun cinn. Ach ní bhréagnaíonn sin ceachtar acu.
Tá breis san alt maidir leis an treo chun cinn, agus buanú chomhthuiscint idir Mhoslamaigh agus Caitlicigh. Is maith sin.

No comments: