04 May 2008

Críost agus Caesar

Bhí Ardeaspag Denver ag cuir sochaí ré tús na Críostaíochta i gcomparáid lenár linn in óráid a léigh mé le déanaí.

Mheabhraigh sé go raibh na céad Críostaithe in ann, de bharr a gcreideamh, sochaí á iompú ó Chultúr an Bháis. Tá iompú mar sin práinneach arís.

Tá cur síos ag C.S. Lewis in a leabhar Lom-Chríostaíocht ar an gcuma a bheadh ar sochaí fíor Chríostaí: gach aoinne ag saothrú chun tairbhe an sochaí (murar mian leis obair, ná íosfadh sé, a dúirt Pól), cúram á dhéanamh de cách - nithe a dtabharfaí Cléach orthu inniu (nó le bheith cruinn, le linn Lewis). Ach freisin umhlaíocht agus urraim do údaráis dlisteanacha, do thuistí, do ceannasaithe i gcoitinne. Easpa uabhair agus geáitsíochta. Agus áthas agus lúcháir i measc an phobail.

Anois, pobal na naoimh a bheadh ansin. Ach is féidir linn dul méid áirithe den slí san sochaí agus muid ag iarraidh bheith inar naoimh - rud atá riachtanach.

Ach ní hé ról an chléir ceannasaíocht a thabhairt sna nithe seo. Cinnte, tá dualgas trom ar na heaspaig agus an cléir uile foirceadail na hEaglaise a mhúineadh agus a léiriú do na Fíréin. Agus labhairt amach má tá an sochaí ag réabadh dlí Dé. Is gá dóibh bheith glic chuige sin - mar a dúirt John Waters ar an Times le déanaí#, labhairt tríd barr bhuabhaill an dreama atá ina gcoinne.

Ach tá gach baistíoch páirteach i Ríogacht, fáidheacht agus sagartóireacht Chríost, agus dualgais dá réir orthu.

Ach ní tríd páirtí nua Caitliceach is fearr chuirfí é seo chun cinn. Ní ardán polaitíochta í an creideamh, agus tá saoirse inti don iliomad tuairim polaitíochta, chomh fada agus nach dtagann sin salach ar dhlí Dé.

Ní mór obair i gcoitinne le daoine a bhfuil deá thoil acu, beag beann ar a gcreideamh. Ní mór do cách iarracht a dhéanamh a ghairm fhéin a chríostú. As sin a thiocfaidh sochaí níos fearr dúinn uilig.
# síntiús de dhíth, faraor. Léigh mise an leagan cloíte.

No comments: