29 May 2008

Meicsiceo ag iarraidh teanga a shábháil ón mBás

Scéal ó El Pais:

Níl fágtha de lucht labhartha an xwja ach ochtar atá ag druidim ar an ceithre scór.

De réir an Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Comhairle Náisiúnta don Cultúr agus na Dánta):

Is de bharr easpa úsáide, tost agus cuma liom a cailltear teangacha.

2 comments:

MBM said...

Léigh mise scéal fadó faoi theanga éigin san Astráil nach raibh ach beirt chainteoirí fágtha aici, deirtheáir agus deirfiúir. Agus, le barr olcais a chur ar an scéal, ní raibh an bheirt seo an caint le chéile mar, faoin chultúr acusan, ní cead do dheirtheáireacha agus dheirfiúracha teagmháil le chéile.

aonghus said...

Deir google gurb é Ilgar atá i gceist, cé nach raibh mé in ann teacht ar an mbunleagan den tagairt - bhí sintúis de dhíth.