12 May 2008

Dúshlán an Ioslam do Críostaithe Eorpacha

Ó Kath.net arís

Sliocht as:

Tá cónaí ar thart ar 20 Milliún Moslamach san Eoraip, 3.5 m sa Ghearmáin....An mbunófar Páirtithe Polaitíochta Ioslamacha ar ball beag? An mbeidh móramh Ioslamach san Eoraip i gceann céad bliain?
...Tátal an ailt: níl leisce dá laghad ar Mhoslamaigh a fhógairt gurbh acu atá an creideamh is fearr , agus iarracht a dhéanamh an creideamh - a bhfuil éileamh aige ar fhorlámhas i ngach cuid den saoil - a chuir i bhfeidhm. Tá Críostaithe leithscéalach faoina gcreideamh, an foirceadal tuatach gur rud phearsanta, nach bhfuil baint aige leis an sochaí i gcoitinne an creideamh slogtha againn.

Mar sin, is leis an Ioslam a rachaidh an dream atá ag lorg na fírinne, muna bhfuil muide chun ár tuiscint air a fhógairt. Agus is líonmhar iad siúd atá ag lorg cinnteacht agus fírinne.

Deis nach mór a thapú, ar mhaithe linn ar fad.

2 comments:

Clare said...

Aonghus, a chara,

Gabh mo leithscéal nach mbaineann sé seo leis an alt thuas, ach ní raibh mé in ann seoladh ríomhphoist a aimsiú duit...

Gach seans go bhfuil tú ar an eolas cheana féin, ach bheinn thar a bheith buíoch dá bhféadfá an scéal a scaipeadh mar gheall ar chomórtas blagáil an Oireachtais – tá súil agam go bhfuil tú féin ag smaoineamh ar cur isteach air! Tá gach eolas le fáil ar www.antoireachtas.ie

Duais: €1000 Maoinithe ag Oifig na Gaeilge, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Táille Iomaíochta: €15

Ba cheart don scríbhneoireacht sa bhlag a bheith dúshlánach, spreagúil, corraitheach agus taitneamhach, agus insint agus stíl bhríomhar sholéite i nGaeilge nádúrtha a bheith i gceist. Maidir le hábhar, bheadh aon cheann de na seánraí seo a leanas inghlactha: prós; filíocht; dialann; gné-alt; tuairisceoireacht nuachta; tráchtaireacht spóirt, pholaitiúil nó eacnamaíochta; léirmheastóireacht cheoil, drámaíochta, scannánaíochta; alt taighde nó eile (níl aon srian maidir le hábhar).
Déantar postáil ar an mblag ó 1 Márta 2008 go 30 Meitheamh 2008 a mheas.
Déanfar an blag a mheas maidir leis na critéir seo a leanas: caighdeán na scríbhneoireachta tríd síos; chomh húdarásach is atá an scríbhneoir agus é ag scríobh faoi pé ábhar atá roghnaithe aige; an méid a chuireann an blag leis an bpobal Gaeilge ar líne trí ábhar suimiúil a chur faoi bhráid a lucht léitheoireachta (idir thagairtí d'fhoinsí eile agus a chuid scríbhneoireachta féin); an tuiscint agus tiomantas a léiríonn an t-údar i leith úsáid na meán ar líne ar bhonn sóisialta agus na buntáistí atá anseo don Ghaeilge; an méid idirphlé a chruthaíonn an blag agus an dóigh a spreagtar an t-idirphlé seo (mar shampla, spás do nótaí tráchta agus naisc le blaganna eile a bheith
curtha ar fáil).

aonghus said...

Táim, gan amhras.

Féach http://aonghus.blogspot.com/2008/03/filte-athuair-roimh-mholtoir.html