18 February 2009

Conas sin, a Phápa?

Mhol Michal go bpléifí an cheist "An féidir leis an Phápa botún a dhéanamh?" ag an gCiorcal Díospóireachta. Ní dhearna muid mórán cíoradh ar an gceist, mar sin seo mo dhá cianóg rua ar an gceist.

Tá míthuiscintí forleathan faoi theagasc na hEaglaise ar mórán ceisteanna, ach is dócha gurbh é foirceadal an do-earráideacht an cheist is mó nach dtuigtear ina bhfuil an bearna is mó idir an tuiscint coiteann air agus an foirceadal. Tuigtear go forleathan go bhfuil ceangal ar Chaitlicigh saonta a chreideamh nach dtig leis an bPápa botún a dhéanamh. Níl amhlaidh atá.

Tá cuir síos sách mion ar sa Chaiticiosma.

Go bunúsach, ní bhaineann an teagasc ach le réimse thar a bheith cúng, agus le gnás thar a bheith soiléir. Go bhfios dom, ní dhearna an Pápa reatha aon forógra a bhfuil do-earráideacht ag baint leis. Agus rinne Eoin Pól II faoi dhó é, de réir mo chuimhne.

Is le saincheisteanna creidimh agus moráltachta amháin a bhaineann an foirceadal, agus ní bhaintear feidhm as ach amháin nuair atá gá tromchúiseach le deireadh a chuir le plé faoi ghné éigin den gcreidimh.

Seachas sin, is cime mar chách é an Pápa. Téann sé ar faoistin sách minic! Bhí fíor droch Phápaí ann - drúisiúil agus marfach - ach ní raibh aon Phápa a chuir an teagasc as a riocht.

4 comments:

Fearn said...

" is dócha gurbh é foirceadal an do-earráideacht an cheist is mó nach dtuigtear."
I ndáiríre?

Ar mhaith leat mar sin an Trionóid a ligean amach dom; Dia trí-chuid lánchumhachtach: nó nádúr lándaonna lándiaga Íosa?

Bheinn buíoch díot

aonghus said...

Admhaím mo chion - easpa beaichte.

Beachtaithe (tá súil agam) anois.

Fearn said...

Pater agus trí Áibhé duit, agus déan do mharana ar anamneacha na Purgadóra

MBM said...

Sin fíricín nach raibh ar eolas agam. Go raibh maith agat as an mhíniú.