11 February 2009

Místuaim Marfach

Feicim ón scéal seo san Irish Times gur tarrtháladh beirt ón bPríosún Theas ar Log na Coille.Bhí céad fiche duine agus dhá ingearán - ceann ón RAF ina measc - páirteach san tarrtháil.B'éigean daoine a thabhairt ó gach meitheal tarrthála sleibhe in Éirinn, de bhrí go raibh muintir Chill Mhantáin spíonta tar éis an céad lá.

Tá sé thar a bheith doiligh a bheith ag siúl san sneachta - agus bhí ceo trom ann a d'fhág nach raibh ach léirgeas 5 m ann.

Deirtear san alt nach ndearna an bheirt aon rud "silly or stupid".
Ní aontaím leis sin.
Tá Log na Coille contúirteach.

Ba cheart níos mó na beirt a bheith in aon ghrúpa ar an sliabh. Triúr an íosmhéid, dar liom.Sa chaoi sin, má tharlaíonn tubaiste do dhuine amháin, tá duine ann chun fanacht leis, agus duine eile chun cabhair a lorg. Ceart go leor, an uair seo bhí siad in ann a gcuid fón póca a úsáid. Ach níl clúdach gach áit.

Chaill siad a léarscáil - tuige nach raibh ach ceann amháin acu?

Aontaím le Bernd - ba cheart bille a chuir chucu!

No comments: