02 February 2009

Cúis a briste - urnaí a thairgeadh!

Tá banaltra i Sasana curtha ar fionraí toisc gur thairg sí guí ar son othar, dá mba mian leis an othar sin.

Coir tromchúiseach é sin - "easpa tiomantais don ilchineálacht"

Ambaist!2009-02-11 Aguisín: Níor chaill sí a post. Níos spéisiúla fós, ní dhearna an othair ach tagairt don scéal - ní dhearna sí clamhsán! Scéal ag Zenit anseo.

7 comments:

Cú Chonnacht said...

scannalach !

MBM said...

Má fhiafraíonn tú de dhuine "ar mhaith leat go nguífinn ar do shon?", tá tú ag déanamh talamh slán de, gan cheist, go bhfuil creideamh ag an duine. Níl sé sin cóir. An cheist ar chóir di a chur i dtús báire ná "an gcreideann tú ar Dhia?".

aonghus said...

Bheadh an cheist sin níos maslaí, dar liom. Tá "Cén fáth" ceilte ann.

Muna gcreideann tú i nDia, tuige a chuirfidh guí - agus creideamh - duine eile isteach nó amach ort?

MBM said...

Ní chuirfeadh. Rud a chuirfeadh isteach orm, áfach, ná duine ag glacadh leis gan cheist go gcreidimse i nDia nuair nach amhlaidh atá.

aonghus said...

Bhuel, mar duine a chreideann:

Dá mba rud é gur cheap mé gur chreid tú, ní chuirfinn ceist ort ar mian leat go ndeánadh mé urnaí ar do shon. Deirfidh mé leat go raibh sé i gceist agam é a dhéanamh!

Bealach indíreach atá ann ceist a chuir ar mian leat go nguífí ar do shon - bealach a chuimsíonn móran dearcadh ar an gceist.

Pé scéal é, fiú má bhí sé as ord an cheist a chuir [rud nach nglacaim leis, ar na cúiseanna thuas] conas go bhfuil sé tuilte aici a post a chailleadh? Bhí an gcuid is mó den dream a d'fhreastail sí orthu thar a bheith sásta go raibh sí chun guí ar a son.

MBM said...

Níl sé tuillte aici a post chailliúint (agus ní dúirt mé go raibh). Cé nach maith liom a nós, ní cúis é chun í a bhriseadh as a post. Is cúis é, áfach, chun cur i gcuimhne di nach cóir di labhairt le daoine ar nós dá mbeadh gach duine cosúil léi féin.

aonghus said...

Tuigim duit go pointe.

Ach, dar liom, bheadh sé níos measa "An creideann tú i nDia?" a fhiafraí seachas "An miste leat dá n-abróinn paidir ar do shon?"

Is féidir an dara cheist a fhreagairt beag beann ar do thuairim nó seasamh féin.