19 February 2009

Darwin agus an Tíogar Ceilte

Seod eile ó Alan Titley inniu:

Shamhlaigh Darwin an tír le capall corrach: thíos seal agus thuas seal, agus ansin thíos seal agus thíos seal arís. B’ionadh leis, áfach, nach raibh na daoine ag gearrán níos mó agus nár chuir siad reithe réabtha in aghaidh na n-údarás a chuir fál go haer timpeall ar na hainmhithe fiáine.


An cur síos is fearr fós feicthe agam ar stáid reatha na tíre

No comments: