21 May 2009

Tonn thubaisteach truamhéalaí

Tá an tuairisc foilsithe.

Deir Ardeaspag Bhaile Átha Cliath gur pian sa bholg a thugann an léamh dó, agus aontaím leis.

Rinneadh feall nach féidir leithscéal a dhéanamh dó ar na mílte; drochíde corpartha, anama agus collaíochta.

Theip ar an Eaglais. Theip ar an Stát. Theip ar an bpobal.

Níl de dhóchas ann ach go bhfoghlaimeofar ceachtanna, agus nach dtarlódh a mhacasamhail arís, faoi chúinsí éagsúla. Go gcuirfear na hacmhainní cuí ar fáil dóibh siúd a bhfuil de dhualgas orthu aire a thabhairt do leanaí leochaileacha. Go mbeidh níos mó daoine ann go bhfuil an misneach iontu labhairt amach - ach freisin go n-éistfear leo.

Tá dóchas agam go ndéanfaidh an tine seo leas don Eaglais agus don Stáit, go scriosfar iarsmaí an urraim míchuí, agus an claonadh tost a bhrú orthu siúd a fhógraíonn an rud nach mian linn a chlos.

7 comments:

Dennis said...

Tá an Eaglais ina oidhre ar státseirbhís na Róimhe. An chéad aidhm a bhíonn ag chuile státseirbhís ná í féin a bhuanú agus a chosaint. Et voilà.

MiseÁine said...

Tá sé millteanach an méid a tharla, a Aonghuis. Millteanach ar fad.

aonghus said...

Tá an Eaglais ina oidhre ar a lán rudaí, Státseirbhís na Roimhe ina measc. Ach ní ar an Eaglais amháin, ná na hOrd Rialta amháin (ar aonaid ar léith iad san Eaglais) atá an locht.
Tá freagracht trom ar an Stáit freisin; bhí an t-eolas ag cigirí na Roinne, ach ní dhearna siad faic.

Bhí sé millteanach cinnte. An cheist ná, cé mhéad de atá fós ag tarlú?

Dennis said...

Leag tú do mhéar air, a Aonghuis: dhá chliarlathas ag oibriú as lámh a chéile! Ach ... meas tú an raibh níos mó faitís ar cheann acu roimh an gceann eile? Cén státseirbhíseach a bheadh sásta an fód an sheasamh in aghaidh na hEaglaise i lár an chéid seo caite? Hmmm? Tá a fhios agat an méid a dúirt an Tiarna Acton faoi chumhacht agus truailliú.

aonghus said...

Tá fhios, agus táim breá sásta nach bhfuil an cumhacht sin ag an gcliarlathas eaglasta níos mó.

Ní chun leasa ceachtar acu stát ná eaglais dhá chlaíomh a bheith san aon truaill. Truailliú a eascraíonn as sin!

Cú Chonnacht Ó Reachtair said...

Lag a chara!

Cá bhfuil an fhearg?

aonghus said...

Báite san díoma agus san lionn dubh. Cen chabhair m'fheargsa d'aoinne?

B'fhearr liom pe fuinneamh atá agam don ábhar míthaithnmheach seo a dhiriú ar conas cosc a chuir ar bearnaí sna córáis reatha.