11 May 2009

Tabharfaidh mé dóibh leacht agus ainm i mo theach féin

Aitheasc an Phápa i Yad Vashem

Ní féidir, ainneoin gach dícheall, ainm duine a bhaint de.
Ait íogair do cheannaire Caitliceach, go háirithe ceannaire de bunadh na Gearmáine. An scéal ar nuacht RTÉ - go bhfuiltear á cháineadh de bharr nár ghabh sé leithscéal thar ceann a thíre. Ach ní ionadaí na Gearmáine é an Phápa.

Ainneoin obair dreamanna cosúil le "Réitigh an Bhealach" tá ceist Pius XII ina chonstaic maidir leis an Uileloscadh agus an Eaglais. Ní raibh an Eaglais, ná baill na hEaglaise, gan locht - is smál ar stair na hEaglaise an frith Ghiúdachas. Ach rinne an tEaglais oifigiúil níos mó ná mar a tugtar creidiúint di as. Leithéidí Hugh O Flaherty, mar shampla amháin.

Seo mar a rinne an Jerusalem Post tuairisciú ar an scéal.

Ní théann tobar a thrócaire i ndísc
(Olagóin 3:21
- sin an rud a scríobh an Pápa ar an leabhar cuimhneacháin i Yad Vashem)


2009-05-17 Aguisín: Tuairim eile ó Ha'aretz

2 comments:

Fr Seán Coyle said...

Agus mé ag éisteacht leis an bPápa Naomh mhothaigh mé go raibh ainm gach Giúdach a mharaíodh sa Uileloscadh ina chrói, mar atá said i gcroí Dé.

Na blianta ó shin anseo ins na Filipíní bhí fear óg déirce nach raibh ach lámh amháin aige. Chuirfeadh se an géag nach raibh lámh air i d’aghaidh agus fearg in a shúile, amhail is gur tusa a bhain a lámh uaidh.

Ach lá amháin chuir mé beagáinín airgid ins an lámh amháin a bhí aige. Thuig sé mé mar rinne sé draotha gáire. Mhothaigh sé a dhaonnacht, sílim, mar a mhothaigh mise mo chuid daonnachta. Níorbh fear déirce é agus mise i mo fhear ’saibhir’. Ba dhaoine muid beirt.

Agus mé ag éisteacht leis an bPápa Naomh bhí mé ag éisteacht le duine. Ní raibh mé ag éisteacht le léachtóir ach le fear a bhfuil creideamh i dtrócaire Dé aige agus a raibh teachtaireacht dóchais aige don duine a éist leis mar dhuine, agus ní mar fhear nach féidir maireachtáil gan a bheith ina dhuine éagóirithe.

aonghus said...

Go raibh maith agat, a athair, as an rud a chuir níos fearr ná mar a chuir mise é!