28 August 2009

Ag snaidhmeadh nascanna san líon

alt bhreá san Times inniu ag Karlin Lillington ar úsáid fónta an idirlíon chun caidreamh a chothú agus a bheoú. Tagann seo sna sála ar imní a léirigh Ardeaspag Westminster faoin baol do chumas caidreamh daoine óga de bharr an idirlíon.

Is dóigh liom féin go bhfuil an dá rud ann, ach go bhfuil gá le caidreamh san seomra mór ghorm chun foghlaim conas - agus ansin go bhfuil an-uirlís san idirlíon chun caidreamh a bhuanú agus a bhunú, fiú le daoine nár leag tú súil orthu riamh.

Tá ríomhaithne agamsa ar roinnt Ghaeilgeoirí nár bhuail mé riamh leo, ach tá mé tar éis buaileadh le dornán díobh ar chuir mé aithne ar líne orthu ar dtúis. Do pobail agus lucht sainspéise scaipthe, níl sárú an idirlíon le fáil.

1 comment:

Mise Áine said...

M'anam, gur fíor duit, a chara!