21 August 2009

Fadhbanna mallaithe

Tá an ghnáth cur chuige innealtóireachta chun fadhb a leigheas measartha simplí. Déantar iarracht samhail simplí den fhadhb a aimsiú, agus an fhadhb simplithe, ag seachaint castacht, a leigheas. Cuirtear lamháil sábháilteachta i gcrích mar chuid den leigheas, agus go hiondúil, is leor sin.
Tarlaíonn, gan amhras, corr tubaiste, ach ar an mórgóir, feidhmíonn rudaí.

Ach tá daoine casta, agus pobail níos casta fós. Agus tá na córais domhanda - an aeráid, an pholaitíocht, airgeadas, casta freisin - ó tharla iad a bheith spléach ar dhaoine agus pobail.

Fadhbanna mallaithe a eascraíonn as sin. Fadhbanna nach dtuigtear i gceart go dtéitear i ngleic leo.

Tá muid i ngleic le fadhbanna dá shórt abhus - an scrios ar an gcóras baincéireachta de bharr amhantraíocht mí-fhreagrach. Tá poill réabtha inár gcórais sóisialta de bharr na holl-suimeanna d'airgead poiblí atá dhá shú isteach sna bainc, agus de bharr an titim thubaisteach ar teacht isteach cánach - de bharr titim ar fhostaíocht agus ar díol.

N'fheadar an bhfuil fís againn? Gan an fhís, conas is féidir tabhairt faoi leigheas? Gan tabhairt faoi leigheas, ní thuigfimid an fhadhb. Agus conas is féidir é seo a fad a léiriú don phobal?

Santaíonn daoine teachtaireacht simplí, dearfach - "Is féidir linn" a là Obama. Is féidir linn, cinnte - ach céard? Bíonn cleachtadh ag eolaithe agus innealtóirí ar freagraí níos cúramaí, níos meáite a thabhairt, i dtéarmaí féidireachtaí agus dóchúlachtaí.

Ach santaíonn an pobal cinnteacht - cinnteacht nach ann dó.

Ach i ndaonlathas, caithfear an pobal a mhealladh i dtreo an leigheas.

Cá bhfuil ár gceannairí spreagúla - le smaointe? Níl haon mhaith dúinn pobalóirí, ná gan amhras na mé féinithe atá chomh coitianta i measc ár n-aos pholaitiúil, ar comhairleoirí contae "Jim'll fix it" a lán acu ina gcroíthe istigh.

Is mór, feictear dom, idir Lemass agus T.K Whitaker agus Brian Cowen agus Colm Mac Carthy.

Tá sé in am don Dara Phoblacht!

4 comments:

Cú Chonnacht said...

Bhaineas sult as do smaointeoireacht. Is maith liom an smaoineamh, leis, faoin bPoblacht úr agus an seans a thugann an cúlú dúinn.

Is breá liom an píosa seo ag an údar:
"The elevation of local politics to the provincial from county level; better-qualified and more accountable local politicians; and an unambiguous legal framework to oversee political corruption and to govern the interaction between commerce and the State"

D'aithneodh chuid mhaith daoine córas Chúba ina lán atá scríofa san alt sin!

aonghus said...

N'fheadar.

Má tá deachtóir ag barr...an mbeidh buaine ag baint leis an struchtúr faoi?

Caithfidh mé a rá go chreidimse go mba cheart na húdaráis áitiúla a neartú. Níl daonlathas áitiúil againn ar chorr ar bith in Éirinn - is i dTeach an Chustaim i mBÁC a déantar na cinntí tábhachtacha, níl sna comhairlí áitiúla ar gorlanna do shaighdiúirí páirtí.

Feidhmíonn polaiteoirí áitiúla mar saghas abhcóidí an phobail leis an rialtas buan [i. Maorlathaigh Sráid Mhuirfean] seachas cinntí agus polasaí a leagan síos.

ormondo said...

Tá feachtas olltoghcháin ar siúl anseo sa Ghearmáin faoi láthair, mar shampla, ach, i ndáiríre, is beag an tsuim atá ag mo chomhghleacaithe ann. Ní mar sin a bhíodh sé san am atá thart.

Feictear dom go bhfuil an cineál córais daonlathaigh mar atá againne thar a dháta éaga agus tá athnuachan de dhíth go géar air.

Sortáiltear an tsochaí i ngach córas cumhachta agus tá an fhíorchumhacht anois ag dream beag atá tagtha chun tosaigh. Meastar i measc na nElitenforscher, mar a déarfá, go bhfuil an bhuanfhíorchumhacht i seilbh mionlaigh bhídigh agus é níos lú ná 1% den phobail. Dá olcas iad tréithe den chóras, oireann an córas mar atá sé faoi láthair don dream úd agus na cleasa dleathaíocha go léir ar a gcumas acu.

Mairg nach bhfuil ina dhubhshaontóir ;)

Cú Chonnacht said...

ní oibreoidh córas daonlathach i gceart ariamh le deachtóir ag an mbarr, ach ní shin le rá nach bhfuil ceachtanna le foghlaim ar leibhéal áitiúil