24 August 2009

An féidir le haon ní fonta a theacht as Nazarat?

Inniu Féile Naomh Parthalán arbh ionann é de réir an Traidisiún agus Nathaniel Aspal. Eisean a dúirt an méid thuas nuair a thuig Pilib cuireadh dó buaileadh le hÍosa. A dúirt leis "Sin Iosraelach dáiríre nach bhfuil aon fheall ann" (Féach Eoin 1:45-51).

Mar a dúirt an sagart ar an Aifreann a d'éist mé inniu, sin breith gur bhreá linn ar fad a thuilleamh.

Ach ní go baileach chuige sin mé anocht, ach chun snáth nó dhó eile a tharraingt as Caritas in Veritate. Tá an-thrácht ann ag an bPápa ar forbairt - ach béim láidir aige ar an bhfíric gur forbairt an duine atá de dhíth seachas forbairt theicniúil nó eacnamaíoch amháin.

Is iad coimhdeacht agus dlúthpháirtíocht an dá crann taca atá le fada faoi foirceadail sóisialta na hEaglaise Caitlicí. Cuireann an Phápa an-bhéim ar an riachtanas obair i gcomhair le pobail na tíortha i mbéal forbartha, ag tabhairt an urraim is caoi dá gcultúr, ag obair leo chun oideachas a fhorbairt, agus a thuiscint i gcónaí go bhfuil rudaí le bronnadh acu siúd chomh maith.

Mheabhraigh sé dúinn cheana - i Spe Salvi 24 - nach mór cinneadh i léith na saoirse a dhéanamh i ngach glúin, agus gur dó féin a níonn gach duine an cinneadh.

Ní ann don gcóras foirfe, ó tharla nach bhfuil an duine foirfe. Deir leabhar na Seanfhocal linn go dtiteann an fear cóir seacht n-uaire in aghaidh an lae. Ach éiríonn sé arís!

Agus is féidir linn bheith dóchasach - mar a mheabhraíonn an mhír seo ón Curt Jester is de réir prionsabal San Pheadair seachas Prionsabal Pheadair a fheidhmíonn an Coimhdhe. Agus a bheith cinnte go dtagann rudaí breátha, ní hamháin as Nazarat, ach as bailte beaga iargúlta nach é.

2 comments:

Séamas Poncán said...

cúis eile ann le tábhacht an lae seo...faraor. Tá dán agam faoi i mo leabhar An File ar Buile.

aonghus said...

Tá stair an athrú creidimh san Eoraip fuilteach go maith - de bharr go raibh an córas pholaitiúl ag an am fite fuaite le creidimh. Nuair is le toil Dé atá an Rí ina Ríocht, is ardtréas a bheith ar chreidimh eile.

Buíochas le Dia, bhog muid ar aghaidh ó shin, i gcúrsaí creidimh agus polaitíochta.