13 August 2009

Titley ex cathedra

Níl mé cinnte an dtuigeann mé alt Alan inniu.

Feictear dom go bhfuil sé ag moladh smaointe an Phápa, ach ag cáineadh a stíl. Ach b'fhéidir go bhfuil mearbhall orm.

Is fíor gan amhras go bhfuil scríobh Ratzinger agus Wojtlya dlúth. Scríobh Eoin Pól II filíocht, gearrscéalta agus drámaí, agus Eoin Pól I colúin éadrom. Cé gur scríbhneoir dúthrachtach é an Pápa reatha, níl fhios agam ar scríobh sé aon rud éadrom riamh.

Ach, pé scéal é, tá deacracht ar leith ag baint le himlitir - is don Eaglais i gcoitinne agus gach duine le dea-thoil a scríobhtar iad.

Níl aon dul as mar sin ach friotal teibí, coiteann a bheith iontu. Agus, gan amhras, leagan tiontaithe a léann an chuid is mó againn.

Táim ag treabhadh liom tríd CARITAS IN VERITATE. Maítear go minic gurbh í teagasc sóisialta na hEaglaise ceann de na rúin is doimhne atá aici! Ní tharraingíonn sé ard mar a tharraingíonn an teagasc ar chollaíocht - mar nach bhfuil aon dream glórach ina aghaidh, cé go dtagann rialtais agus gnólachtaí móra salach ar an dteagasc go minic.

6 comments:

Cú Chonnacht said...

"Feictear dom go bhfuil sé ag moladh smaointe an Phápa, ach ag cáineadh a stíl."

Sílim go bhfuil an ceart agat, bhain mé an tuiscint chéanna as ar aon nós.

An molfá Cartis in Veritate?

aonghus said...

Mholfainn aon rud a scríobh Ratzinger! Ach sílim go mbeadh suim agatsa i gcodanna de Caritas in Veritate, ó tharla do shuim i gcúrsaí NAMA 7rl.

Fuair mé féin cóip i gcló ar €5 ón Irish Catholic, ach tá sé ar fáil ar líne saor in aisce. Tá sé sách fada áfach, sin an toisc go bhfuair mé i gcló é.

Cú Chonnacht said...

Spéisiúil
An bhféadfá codanna de a mholadh?

aonghus said...

Táim fós á léamh!

Amach anseo, b'fhéidir.

Fearn said...

"Feictear dom go bhfuil sé ag moladh smaointe an Phápa, ach ag cáineadh a stíl"

Tá agus níl, dar liom.
Deir sé gur fiú á léamh, agus is bocht leis go bhfuil léamh imlitreacha imithe anois, "an laige chrua"; agus tá sé ag cáineadh an stíl a gcuirtear ar Imlitreacha trí chéile.(Rud nach dtagaim leis).

Luann sé "teanga an dlí" mar drochrud, ach dar liom, níl an dara rogha ag pápaí ach teanga an dlí a úsáid. Is faoi daoine eile an teanga a bhogadh.

Ach dar leis, "glam réabhlóide" atá ann. Tá paragraf maith aige i dtaobh iompar an Phápa: " Ní foláil don Athair Naofa..." agus tá achoimre iontach aige ar an Imlitir fhéin: "Ach sin é atá sa tréadlitir:...."


Alt iontach eile ó pheann an Tiotlaígh. Moladh go deo leis

Cú Chonnacht said...

"Táim fós á léamh!

Amach anseo, b'fhéidir."

Ag súil leis an moladh! ;)