2010-01-10

Béal amháin, ach dhá lámh!

Aiste spéisiúil ag plé ceist an "ródhaonrú" . Tá tagairt ann do Julian Simon - tá aiste i bhfad níos faide faoi anseo.

Nílim baileach chomh dóchasach leo, más é an rud a chreideann lucht an cornucopia nach gá dúinn rud a bith a dhéanamh muid fhéin chun leas an daonra domhanda a chuir chun cinn.

Ach creidim go bhfuil an bun prionsabal fíor - ach oideachas agus deiseanna a chuir ar fáil, is buntáiste, go deimhin acmhainn nach féidir déanamh ina uireasa, daonra atá ag fás don fhorbairt.

Tá gá le gach intinn seifteach atá ar fáil! Agus tá gá le - go hairithe - breis daoine samhlaíocha le dul i ngleic le fadhbanna.

Tá níos mó fónamh déanta ag an té a chuireann dhá ribe féir, nó dhá dias arbhar ag fás san áit nach raibh ach ceann roimhe ná aicme uilig na bpolaiteoirí, agus níos mó measa tuillte aige ón gcine.
Johnathan Swift.

Creideann Dean Kamen go bhfuil innealtóirí ag loic ar an bpobal, de bharr iad a bheith nach mór dofheicthe san cultúr i gcoitinne. Agus is fíor dó. Ní cloistear faoi innealtóirí ach nuair a theipeann ar a gcuid saothair - mar shampla, nuair a bhí fuarlaigh i gCorcaigh toisc gurbh éigin uisce a scaoileadh as taiscumar. Ach cad as na taiscumair an chéad lá riamh, agus cad iad na buntáistí - aibhléis agus uisce glan, flúirseach - a bhronnann siad ar an bpobal. Cé smaoiníonn orthu sin?

Ní cuimhin liom ach figiúr amháin a bhfeadfaí laoch innealtóireachta a thabhairt air sa chultúr teilifíse - MacGyver.

Bhunaigh Kamen an comórtas FIRST chun suim daoine óga san innealtóireacht a spreagadh. Tá scéim cosúil leis abhus - STEPS.

Ach fós tá líon na n-ábhar innealtóra inár ollscoileanna níos ísle ná mar a bhí sna 1980í. Tá gá le breis aigní cliste ag dul i ngleic leis na dúshláin atá roimh Éireann agus an Cruinne. Bíodh an ceart ag teoiric na gCornucupians, nó ná bíodh!