10 January 2010

Béal amháin, ach dhá lámh!

Aiste spéisiúil ag plé ceist an "ródhaonrú" . Tá tagairt ann do Julian Simon - tá aiste i bhfad níos faide faoi anseo.

Nílim baileach chomh dóchasach leo, más é an rud a chreideann lucht an cornucopia nach gá dúinn rud a bith a dhéanamh muid fhéin chun leas an daonra domhanda a chuir chun cinn.

Ach creidim go bhfuil an bun prionsabal fíor - ach oideachas agus deiseanna a chuir ar fáil, is buntáiste, go deimhin acmhainn nach féidir déanamh ina uireasa, daonra atá ag fás don fhorbairt.

Tá gá le gach intinn seifteach atá ar fáil! Agus tá gá le - go hairithe - breis daoine samhlaíocha le dul i ngleic le fadhbanna.

Tá níos mó fónamh déanta ag an té a chuireann dhá ribe féir, nó dhá dias arbhar ag fás san áit nach raibh ach ceann roimhe ná aicme uilig na bpolaiteoirí, agus níos mó measa tuillte aige ón gcine.
Johnathan Swift.

Creideann Dean Kamen go bhfuil innealtóirí ag loic ar an bpobal, de bharr iad a bheith nach mór dofheicthe san cultúr i gcoitinne. Agus is fíor dó. Ní cloistear faoi innealtóirí ach nuair a theipeann ar a gcuid saothair - mar shampla, nuair a bhí fuarlaigh i gCorcaigh toisc gurbh éigin uisce a scaoileadh as taiscumar. Ach cad as na taiscumair an chéad lá riamh, agus cad iad na buntáistí - aibhléis agus uisce glan, flúirseach - a bhronnann siad ar an bpobal. Cé smaoiníonn orthu sin?

Ní cuimhin liom ach figiúr amháin a bhfeadfaí laoch innealtóireachta a thabhairt air sa chultúr teilifíse - MacGyver.

Bhunaigh Kamen an comórtas FIRST chun suim daoine óga san innealtóireacht a spreagadh. Tá scéim cosúil leis abhus - STEPS.

Ach fós tá líon na n-ábhar innealtóra inár ollscoileanna níos ísle ná mar a bhí sna 1980í. Tá gá le breis aigní cliste ag dul i ngleic leis na dúshláin atá roimh Éireann agus an Cruinne. Bíodh an ceart ag teoiric na gCornucupians, nó ná bíodh!

5 comments:

Mise Áine said...

Dá mbeadh muid uile chomh cliste le MacGyver...

Táim ag léamh leabhair le Malcolm Gladwell i láthair na huaire, 'What the Dog Saw', agus táim den tuairim go bhfuil daoine ar leith sa saol atá in ann rudaí a fheiceáil ar dhóigh nach bhfeiceann an formhór againn iad - is ceapadóirí iad, le suim ar leith acu i rudaí úra a chruthú, ar mhaithe leis an gcine daonna go minic, agus tagann siad chun cinn, go hiondúil, in am an ghátair, nó in am an ghanntanais, feictear dom.

Beidh le feiceáil, an geábh seo...

aonghus said...

Sea, ach tá ról ag seisreach an oideachais ag ullmhú an intinn do na smaointe glice sin - ach an oideachas a bheith ceart, i. ní foghlaim firicí ach aclaíocht na haigne.

A leithéidí seo, leaid óg san Afraic a chuir oideachas ar fhéin, agus a thóg muilleann gaoithe chun uisce agus aibhléis a chuir ar fáil dá bhaile

Dennis King said...

Bhí mé ag léacht aréir ag Town Hall anseo, a thug an máinlia agus scríbhneoir Atul Gawande. Ag caint faoina leabhar nua, The Checklist Manifesto a bhí sé, agus is cainteoir an-éifeachtach é. Tá ard-mheas ag Gladwell ar an leabhar seo. Tá léirmheas gairid a scríobh sé air anseo. Tá réiteach ag Gawande ar fhadhb na castachta, agus na hearáidí, nó tubaistí, a thagann aisti, réiteach atá simplí agus do-chreidte éifeachtach... agus is féidir a mhaíomh, dar liom, gur saghas innealtóireachta atá ann!

aonghus said...

Is modh oibre atá ann, cinnte.

Gléas cabhrach do dhaoine feasacha.

Ach baolach nuair nach bhfuil an fios ann - is féidir leis cuma na cinnteachta a thabhairt san áit nach bhfuil sé ann.

Bainim feidhm as seicliostaí - ach bíonn orm breith a thabhairt cathain is gá dul níos doimhne!

Mise Áine said...

Tháinig leabhar le Atul Gawande, 'Better', chugam mar bhronntanas an tseachtain seo, agus tá sé molta ag Gladwell, freisin. Tá sé ar mo sheicliosta léitheoireachta,a Dennis!

Is léir domsa, a Aonghuis, gur ceapadóir é William Kamkwamba, duine ar leith le smaointeoireacht ar leith, rud a thug chun féinoideachais é, agus a chur chun cumadóireachta é - in am an ghátair, agus ar mhaithe lena chine...