04 January 2010

Más mian leat Síocháin a shaothrú, cosain an Chruthaíocht!

Domhan ag rothlúB'é sin an teideal ar theachtaireacht an Phápa do Lá Domhanda na Síochána, Lá Caille.

Cúpla tagairt:

Tá sé riachtanach, is fíor, i measc cúiseanna na géarchéime éiceolaíochta reatha, freagracht na tíortha forbartha dá stair a admháil. Ach ní scaoileann sé sinn na tíortha neamh forbartha, agus go hairithe na tíortha i mbéal forbartha óna freagracht i leith na cruthaíochta, toisc go luíonn an dualgas ar chách céim ar chéim bearta éifeachta éiceolaíochta agus polasaí a dhéanamh. Ba fusa é seo a dhéanamh dá mbeadh níos lú áirimh leithliseacha a dhéanamh agus cúnamh á thabhairt, nó teicneolaíochtaí glana á scaipeadh. [8]
Ní féidir a bheith ag súil do mbeidh meas ag daoine óga ar an dúlra, mura mhúintear dóibh san teaghlach agus sa sochaí conas meas a bheith acu orthu féin [12].


Is fiú an rud ar fad a léamh. Coimriú maith ar staid reatha an Domhain, agus na bearta is gá! Cothromaíocht idir gníomh an duine aonair, an mionphobail, an stát agus na stáit le chéile.Domhan ag rothlú ó Wikimedia.

2 comments:

Séamas Poncán said...

Is iomaí rud a mhaíonn sé gan aon sampla ná sonra. Cén ghéarchéim? Cén acmhainn atá caite amú nó gann? Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach do gach tír oibriú lena chéile - air? Cheapfainn go mbeadh litir ní b'fhearr uaidh.

aonghus said...

Seachas sa mbolgán polaitíochta ina bhfuil tusa, a Shéamais, tá sé aitheanta go forleathan go bhfuil deacrachtaí ag mórchuid den Domhain teacht ar uisce úr, glan; nach féidir linn ar fad ola a chaitheamh mar atá muid san Iarthar, agus rl, agus rl.

Go bhfuiltear ag scrios bithacmhainní na farraige agus na dúlra ar bhealach nach dtig leis leanacht ar aghaidh.