28 January 2010

Tuairisceoireacht nó béadán?

Táim bréan den clúdach forleathan sna meáin ar chás truamhéalach marú Celine Cawley. Is mithid go suífeadh Breitheamh agus Coiste go poiblí agus cás á chlos. Ach an gá dáiríre mionsonraí gníomhartha táir táth, foréigin agus drúis a scaipeadh orainn gach lá? Nach cuma sa tsioc céard a scríobh seisean chuig a bhean luí i dtéacs, agus ise chuige?
Agus, in ainm Chroim, cén baint atá ag na héadaí a chaitheann finnéithe (baineanna go hiondúil) le riar na córa?
Patrún atá anseo - bhí cás Rachel O'Reilly agus cás Tom Nevin ina shás don sórt céanna ró chlúdach.
Sílim go mba cheart fíricí loma cás mar seo, agus an breith a thuairisciú. Ach is barraíocht eolais ar mhaithe le - n'fheadar céard - aon rud sa bhreis.

Agus sin mo racht go n-uige seo.

9 comments:

Dennis King said...

Níor chuala mise faic faoi go dtí anois. Tar éis dom dhá alt san Indo a léamh, caithfidh mé a rá go gcuireann sé triail O.J. Simpson -- agus cúpla duine eile ina dhiaidh sin -- i gcuimhne dom. Tá muid cleachta lena leithéid abhus anseo.

Mise Áine said...

Saoirse an phreasa, a Aonghuis...:-)

ormondo said...

Don chuid is mó, is ag soláthar siamsaíochta don phobal atá na meáin.

coc said...

Lán-cheart agat Ormondo. Feictear an tráchtaireacht amaideach seo beagnach gach bliain anois. Bhí Joe O'Reilly againn roimhe seo. Ní thuigim an suim a bhíonn ag daoine san ráiméis seo, ach ní thuigim cén fáth go gceannódh éinne an Sindo ach oiread.

Proinsias Mac a' Bhaird said...

Maith thú, a Aonghuis. Aontaím go mór leat agus le Ormondo!

John M O Donoghue said...

Aontaoim leat, iriseóireacht tabhlóideach taréis dul thar fóir.Tá nuachtán áitiúil i dTráilí "Kerry`s Eye" agus nós ag an uainéir téip taifeadán a thogaint isteach sa chuairt agus gach focal a phriontáil amach sa nuachtán,iriseóireacht saor droch chaighdeánach atá i gceist.Ar an drochuair tá alán daoine go bhfuil suim san stuiff seo agus sin an fadbh,

Dubhaltach said...

Tagaim go huile is go hiomlán leatsa. Go háirithe maidir le híomhá bhean luí mo dhuine.
Bhí a héadan ar chlúdach chuile tablóid le linn na seachtaine agus gan baint ar bith aici leis an gcás.

Deir cách sa tír seo nach mbíonn suim acu ina leithéid, agus níor chas mé le héinne a déarfadh a mhalairt. Ach fós, is léir go bhfuil amadán éigin ag cur spéise ann.

Seán said...

Cad é a dhéanann na táirgeoirí nuair atá na daoine bréan de na seónna réaltachta? Hmm ... Tá leid gliúcaíochta ann fosta.

Cailliomachas said...

Agus mise mé féin, arsa Cailliomachas, aontaím libh