29 January 2010

Blúirín: Prionsa an Domhain seo agus soiscéalaíocht an chultúir

Aitheasc iontach ó Charles Chaput, Ardeaspag Denver.

Má chuireann muid, de bharr náire, an Diabhail as an áireamh sa chreideamh, ní fada go gcuirfidh muid Dia as an áireamh.

Mar a scríobh C.S. Lewis sna Screwtape Letters feileann sé do Phrionsa an Domhain seo nach gcreidtear ann - fágann sin saoirse gnímh níos fairsinge aige.

1 comment:

Read-out said...

Cualathas ráiteas ó Caidinéal Ratzinger: "An áit nach bhfuil Dia tá ifreann ann!"