21 January 2010

Blúirín: Oide ag caint ar Oidí

Colún Alan Titley inniu: Pléráca na múinteoirí

Cuid éigin dá dteacht in inmhe baineann lena gcuid múinteoirí. Fág tabhartas ó neamh i leataoibh na slí, agus tuismitheoirí tuisceanacha, is beag
bronntanas is fearr a gheofaí seachas múinteoir den scoth. Is beag ag an saol anois an múinteoir seachas giolla chun pointí a fháil. Ardaíonn túis an lae inniu i dtreo na ndéithe nua: réaltascannáin, popamhránaithe deachumtha, lucht an airgid mhóir, an beagán a bhfuil fuil ríogúil ghorm fós iontu. Níl san mhúinteoireacht ach dréimire chun duine a bhaint amach as an abar.

Is eagal liom gurbh fíor dó maidir le dán reatha an ghairm uasail sin. Súil agam go bhfillfear ar an ómós don dea oide: táid de dhíth orainn, agus tuige a rachadh daoine leis an éirim aigne agus anama is dual don dea oide le gairm gan meas air? Tá an gairm chun gairme féin faoi bhrú...

3 comments:

Cailliomachas said...

Fíor dó. Tá múinteoirí maithe ann i gcónaí ach tá an fuinneamh agus an fonn á bhfáisceadh astu ag córas na bpointí.

Mise Áine said...

Meas tú ar thosaigh an brú uilig, agus an fáisceadh fuinnimh agus foinn, le teacht chóras na bpointí i 1992? Nó an raibh sé ann i gcónaí, ach nach cuimhin linn é?

Maidir leis an 'dea-oide', brathann an t-omós a bhronntar air/uirthi ar an scolaire, agus tá omós ag an dea-scolaire don dea-oide i gcónaí, sílim.

aonghus said...

Tá córas na bpointí ann níos faide ná sin - bhí sé ann (ach le scála eile) agus mise ag déanamh na hArdteiste i 1986.

Cinnte, bíonn meas ag daltaí ar an oide a bhfuil sé dlite dó. Ceist eile an bhfuil sé acu siúd a amharcann orthu féin mar "tomhaltóirí an oideachais" - tuistí ach go hairithe.