19 May 2010

Ag seoladh le fuinneamh na GréineBeidh an spásárthach BepiColombo ag triall ar Mhearcair i gceann roinnt blianta. Chomh maith le gnáth roicéad, beidh ceithre sáiteoir ian ag an árthach.

Feidhmíonn na sáiteoirí seo de réir gnáth rialacha fisic Newton - leanann frithbheart gach beart. Teilgtear an bhreosla amach as an roicéad; agus brúnn an teilgeadh seo an árthach san treo ina bhfuil sé le dul.

F = ma

Is ionann an fórsa agus an máis móide an luasghéarú. Gan amhras, is beag máis atá ag ian xeanóin; ach de bharr go bhfuil an luasghéarú an-ard, bíonn fórsa ann. Agus de bhrí gur féidir an sáiteoir a chuir ag feidhmiú ar feadh tréimhse an fhada - laethanta agus seachtainí sa turas - bíonn an éifeacht charnaithe an-mhaith.

Mar seo an fheidhmíonn sé. Brúitear gás Xeanóin isteach sa seomra. Teilgtear leictreoin ón gcatóid, agus leagann siad leictreoin as na dúil xeanóin. Bíonn na dúil luchtaithe go dearfach, ach brúnn an gás atá fós ag teacht iad tríd na poill sa chéad greille, atá luchtaithe go dearfach. Tarraingíonn an greille eile, a bhfuil luchtú diúltach air, ansin iad. Fágann siad tríd na poill sa ghreille sin, agus luas an-ard acu - 96,000 km/h. Múchtar an luchtú le sruth leictreoin ó chatóid eile, rud a sheachnaíonn go súfaí na dúile thar nais ag an greille luchtaithe.

Bíonn cuma gorm thaibhsiúil ar an sruth gáis seo.

An rud is cliste faoi ná go bhfaightear an fuinneamh don gcóras seo ón ngrian. Ní ídítear mar sin ach an "breosla", an gás Xeanóin. Agus, ar thurais go Mearcair, níl aon easpa gréine. Go deimhin, is é an dúshlán is mó roimh an dtogra ná féachaint chuige go mbeidh a dóthain cosaint ag na huirlisí ar bhord ó fuinneamh fíochmhar na gréine i ngar do. Beidh teocht thar 350° C le fulaingt ag an árthach.

No comments: