12 May 2010

Iriseoireacht Beirte

Tá Conchubhar ag moladh smaoineamh spéisiúil thall ar a bhlag - Fóram Iriseoireachta. Ritheann sé liom go bhfuil modh a úsáidtear i mo ghairm féin - Ríomhchlárú Beirte - a d'fheadfadh a bheith úsáideach i ndlúthú gairm na hiriseoireachta Gaeilge.

Dá mbeadh beirt ag obair le chéile ar scéalta, agus ag comhlánú scileanna a chéile, bheadh obair níos fearr mar thoradh - agus foghlaim ann don bheirt. Agus baol níos lú go sleamhnódh sciorradh méire nó nath seanchaite isteach san rud críochnaithe.

Shamhlóinn go mbeadh sé torthúil dís a chuir le chéile, duine acu a mhúnlaíodh a cheird san ré réamh idirlín, agus duine a d'fhás suas leis na teicneolaíochtaí nua. Shamhlóinn go mbeadh an toradh ar chomhoibriú mar sin, agus an beirt ag foghlaim óna chéile.

Ach níl ansin ach tuairim!

8 comments:

Dennis King said...

Séard atá ag teastáil dáiríre, cibé cé a dhéananns é, ná iniúchadh: na daoine, na firící, na háiteanna, castacht na scéalta, etc. a scrúdú go dlúth, “ar an talamh”.

Iriseoireacht iniúchach a thugann an nuacht is luachmhaire dúinn. Ach tá sé sin an-chostasach. Ní féidir é a dhéanamh gan am agus airgead (le haghaidh taistil, lóistín, etc.). Sin nó arm mór de thuairisceoirí deonacha, scaipthe ar fud na tíre agus/nó an domhain, iad oilte sa cheird agus chomh dána seasmhach le brocairí. Ní dóigh liom go raibh a leithéid annn riamh.

Seán said...

Is maith liom do smaoineamh faoi beirt ag obair le chéile ar scéalta, ach an mbeadh duine gan réiteach le duine eile ar rudaí in amanna? Tugaim faoi deara roinnt mhaith cailicéireachta i "bhfóraim". An rachadh an obair in abar rómhinic?

aonghus said...

Fiú dá mbeadh arm saorálaithe ann, bheadh gá le hacmhainní chun ar freasúra a throid. Má tugtar rud chun solais, bí cinnte go bhfuilid ann ar mian leo é cheilt.

Maidir le beirt a bheith in achrann a chéile, bheadh sin ann - ach sílim gur féidir foghlaim as sin freisin. Agus ní ceangal buan atá i gceist - san ríomhchlárú ar a laghad.

Dennis King said...

Smaoineamh eile: nach mbíodh beirt ann i gcónaí faoin seanchóras: an tuairisceoir agus an t-eagarthóir?

Maidir le Concubhar Ó Liatháin, ní tuairisceoir atá ann in aon chor, ar ndóigh, ach colúnaí. Ach tá eagarthóir ag teastáil uaidh mar sin féin. Dúirt sé anois díreach go mbeadh colún Chathail Mhic Coille níos fearr dá mbeadh “níos lú spáis chun an méid céanna a rá” aige. Bheadh eagarthóir maith in ann an strambán céanna a leigheas i dtráchtaireacht Chonchubhair... agus caoi a chur ar a chuid Gaeilge scríofa chomh maith. Mar shampla:

na h-abhair a bhí á phlé againn

Céard faoi: na hábhair a bhí á bplé againn ?

Beachtaíocht é seo, ach tá a chuid Gaeilge breac le rudaí beaga mar seo, rudaí a cheartódh dea-eagarthóir.

aonghus said...

Cuidíonn an ríomhchlárú beirte le botúin dá leithéid a chosc, agus ríomhchlárú i gceist. Sin cuid den rud a bhí i gceist agam.

Concubhar said...

Tugaim faoi ndeara go bhfuil Dennis i mbun an pheann dhearg agus é ag ceartú mo chuid Gaeilge. Maith é go bhfuil an t-am aige tabhairt faoi sin.
Tá easpa tuisceana ar Dhennis faoi chúrsaí eagarthóireachta agus tuairisceoireachta. Is é nó í an fo-eagarthóir a cheartaíonn na mion bhotúin seo - agus níl a leithéid ar fáil ag iGaeilge - agus ní gnó an eagarthóra per se. Is é ról an eagarthóra caighdeán na h-iriseoireachta a chinntiú, féachaint chuige go bhfuil na fíricí ag teacht leis an scéal.....

Chaith mé na blianta fada im thuairisceoir le nuachtáin, leis an BBC, le Lá/Lá Nua. Déanaim cinnte de go bhfuil mo chuid firicí i gceart agam - níl mé chomh buartha céanna i dtaobh gramadach, maith go leor.

Cuirfear fimíneacht im leith, agus údar leis is dócha, má dheirim go bhfuil an rian ar Ghaelscéal agus ar Foinse Nua nach bhfuil fo-eagarthóir ag obair le ceachtar nuachtán agus go bhfuil siad ag brath ar bhog-earraí chun a gcuid ceartúcháin a dhéanamh - ie Gaelspell agus Ceart. Léiríonn seo nach féidir dul i muinín na teicneolaíochta go h-iomlán ar na ceisteanna seo....

aonghus said...

Seo an ghnáth deacracht: Dennis ag úsáid téarma le ciall leathan, ós tuatach é. Agus Conchubhar ag baint feidhm cúng as.

Dúinne lasmuigh den ghairm, is cúram eagarthóireachta (murab ionann agus eagarthóra) an dá rud - Foirm agus Feidhm. Ceist eagrú oibre atá ann maidir le cé a dhéanann é.

Agus ó mo ghairm féin de, is maith is eol dom an dá thásc a bheith de dhíth in aon obair scríofa - agus gur duine seachas an scríbhneoir is fearr chuige sin.

Maidir le spléachas ar theicneolaíocht, sin rud a fhulaingíonn iriseoireachta an BHéarla foai freisin - ach go bhfuil níos mó forbairt ar na huirlisí ansiúd, siocar níos mó taithí a bheith ann.

Tiocfaidh feabhas ar uirlisí na Gaeilge - ach beidh gá leis an tsúil ghéar daonna i gcónaí.

Concubhar said...

Cinnte is tuatach é Dennis i gnó na h-iriseoireachta.
Mas ea, níor cheart do bheith ag maíomh, mar a mhaíonn sé, nach tuairisceoir mé nó go bhfuil 'eagarthóir maith' de dhith orm.
Is féidir bheith ag caint ar bhrí a bhaint agus eile - ach an bhrí a bhaineas ón méid a bhí le rá ag Dennis gur masla a bhí ann dom. Bíodh aige. Tá an fhóram a bhunaíos le bheith ina thacaíocht do dhaoine atá suim acu - agus/nó saineolas - sa ghnó seo.