16 May 2010

Oidí spreagtha de dhíth!

Dúirt an tEaspag Diarmuid Martin ar na mallaibh go raibh aos óg na hÉireann "an caiticeasmaithe, ach ar bheagán soiscéalú". Feictear dom nach le hoiliúint sa chreideamh amháin a bhaineann sé seo. Ach le hoiliúint tré chéile. Agus gurbh é sin an toisc go bhfuil ag teip ar mhúineadh na Gaeilge. Agus gur léir anois go bhfuil ag teip ar mhúineadh na matamaitice agus na heolaíochtaí.

Bhí alt san Irish Times le déanaí ar chóras na Fionlainne, córas atá an rathúil ar fad. Réiteach na ceiste, dar leis an alt? Oidí a bhfuil gradam agus meas orthu. Cúinse a fhágann go ngabhann daoine le héirim ar léith le múinteoireacht, agus go mbíonn gradam acu agus meas an phobail - meas thuistí go háirithe. Sin, agus go bhfuil an córas díláraithe cuid mhaith.

Ní hé gur dóigh liom nach bhfuil múinteoirí abhus éirimiúil. Ach is fíric atá ann gur beag múinteoir le Gaeilge atá ar a chompord leis an teanga. Agus gur beag múinteoir le mata a bhfuil cumas sa mhatamaitic aige. Gan trácht air é nó í a bheith spreagtha leis an ábhar. Agus conas is féidir le duine, nach bhfuil an splanc acu, grá páiste d'ábhar a adhaint?

Mar sin, ní haon ionadh é nach bhfuil ar bun ach ullmhú do scrúdaithe, ag foghlaim freagraí réamhdhéanta.

Agus go bhfeictear do thuismitheoirí gur soláthraithe seirbhísí iad oidí, seachas comhghleacaithe i ndualgas trom oiliúint pháistí.

Sílim gurbh anseo atá cuid den chúis go bhfuilimid sa bhfaopach ina bhfuilimid, ar easpa smaointeoirí cruthaitheacha, neamhspleácha a threoróidh muid as an ngéarchéim - géarchéim a théann níos doimhne, feictear dom, ná cúrsaí geilleagair amháin.

Chomh fada áfach is atá muid i marbhfháisc an chléireachais - eaglasta nó stáit, agus lámh trom maorlathaigh na Roinne Éadóchais ar an gceist....

Sin mo racht éadóchasach go n-uige seo.

Léiríonn Néidí go dtig múineadh go glic! Sin an sórt spreagadh ar bhreá liom é a bheith ag mo chlann; agus nach bhfaigheann siad sách minic, ainneoin ceithearnach cróga thall is abhus.

6 comments:

Mise Áine said...

Sin alt iontach suimiúil san Irish Times, a Aonghuis.

Tá an focal 'gairmiúil' cloiste agam ó mhúinteoir nó dhó thar na blianta, agus d'airigh mé go raibh níos mó bróid ag na múinteoirí sin as a ngairmiúlacht seachas as a ngairm, má thuigeann tú leat mé.

Ach tá múinteoirí iontacha ann agus tá a n-aire dírithe go huile agus go hiomlán ar a ngairm, iad ag feidhmiú ar mhaithe leis an bpáiste, seachas ag feidhmiú taobh istigh de nóisean na gairmiúlachta.

Ní dóigh liom go bhfuil gá ar bith leis an gcigireacht - céard a thagann as na cuairteanna cigireachta sin? An féidir fáil réidh le 'droch' mhúinteoir, nó an féidir rud éigin a dhéanamh faoi 'droch' scoil?

Páipéarachas, agus tuilleadh páipéarachais, agus gan ann ach páipéarachas ar mhaithe le páipéarachas, shílfeá...

aonghus said...

Tagaim leat maidir le cigireacht. Níl ciall leis murar féidir an dea mhúinteoir a mholadh.

Ach feictear dom gurbh in oiliúint na múinteoirí, agus sa chóras ina ghá dóibh feidhmiú atá na constaicí. Is deacair don oide is fearr páistí ag cur ag bláthú i rás mire na bpointí.

coc said...

'An Roinn Éadóchais' - sin ceann maith. Níl cóipcheart agat air, an bhfuil?

aonghus said...

Níl. Ní cuimhin liom cé chum.

grá faoi ghruaim said...

ní cigire an focal ceart ach feicire!

aonghus said...

Cliste. (Agus fíor - ach tá an botún chím -> cigire buanaithe faoi seo, ainneoin "spurious" a bheith curtha ag Dinneen leis an bhfocal)