2010-05-13

Fiareolas agus Fíor Eolas

Tráthúil go leor, agus Fóram Iriseoireachta seolta ag Conchubhar,agus an caid caite isteach aige le scéal faoi béithe mar tarraingt súl ag Foinse, tá cúpla alt fiúntach léite agam ar ghnó na hiriseoireachta.

Scríobann Alan Titley screamh na ceiste de lena chrobhingne inniu:
Ní féidir linn cothromaíocht eolais a bhaint amach, gan amhras, ach is minicí ná a chéile gur fiareolas is ea na fíorais a chuirtear os ard.

Ní hé gur bréaga a bhíonn á scaipeadh, fág go mbíonn siad sin ann go tiubh, ná go dtiocfadh dod ar an eolach dá n-inseofaí an iomad, ná go dtuigeann an saol leamhfhocail, ach nach mbíonn puinn tábhachta ag baint lena stuáiltear sinn lasmuigh de chillíní an chloiginn a chigilt le cleite.

Tá na hailt eile bunaithe ar aithisc: Errol Morris ag caint le hábhair iriseora i mBerkeley, ag meabhrú dóibh a ndualgas teacht ar an bhfírinne - nach ionann agus carnadh fíricí. Agus ag meabhrú dóibh gurbh iad iriseoirí a dhréachtaínn an stair, mar nach dtig turgnaimh a dhéanamh chun an fhírinne a bhaint amach nuair is eachtra daonna atá i gceist.

Alt measartha fada ag Ollamh le Fealsúnacht, ag cíoradh ceist seo na Fírinne níos doimhne, agus ag teacht ar thátail spéisiúla faoin na Mórmheáin Cumarsáide.

Lón machnaimh. Ceist d'oíche eile an Idirlíon agus Cultas an Amaitéaraigh