30 June 2011

Scéal scéiniúil ach blasta

Chuir an sásamh a bhain mé as An Fear Dána mé ag lorg úrscéalta eile de chuid Alan Titley.  'Stiall Fhial Feola' a chéad úrscéal, de réir an bhlurba. Ón leabharlann a fuair mé é - agus iontas agus díomá orm gurbh cosúil gurbh mé an tríú duine ó 1981 a thóg ar iasacht é!
Scéinséir atá anseo. Lingeann an reacaireacht ó dhuine go duine, an frithlaoch arbh canablach é; teaghlach duine dá íospartaigh; daoine eile bainteach leo, sagart a bhfuil a chreideamh caillte aige ina measc. Léirítear dúinn  cad atá ag dul ar aghaidh ina n-intinn; bealach éifeachtach chun an scéal dhrámatúil agus a thionchar a léiriú.  De bhrí gur sruth comhfheasa atá i gceist leis an reacaireacht, tá na habairtí ana fhada, foclach mar is dúil do Titley. Arís eile, léirigh sé bearnaí i m'fhoclóir dom, ach níor chuir sin aon bhac orm taitneamh agus tuiscint a bhaint as an scéal, ainneoin nach é seo an cineál scéil a thaitneodh liom i dteanga eile. Nó bhféidir gurbh ea - cé go raibh sé cineál aisteach bhí gnéithe áirithe den cérinneachán ag baint leis.
Stiall fhial feola
Alan Titley.
An Clóchomhar Tta, 1980.

5 comments:

Colm Ó Broin said...

3 cóip i 30 bliain...Táim fhéin ciontacht i leith leabharthaí Gaeilge a léamh go hannamh, an chúis is mó nach léim níos mó ná go mbíonn orm foclóir a bheith im' lámh agus mé ag léamh - an bhfuil bealach timpeall ar seo?

aonghus said...

Níos mó a léamh!

Anonymous said...

Ionadh na nionadh, tá mé á léamh ar ala na huaire, don ceathrú uair.Fearn

Néidí said...

Is aoibhinn liom Alan Titley. Tá aistí dá chuid á léamh agam i láthair na huaire. Beidh orm an leabhar seo a fháil.

ormondo said...

Is dual don Titleyeach spriocanna uaillmhianacha a chur os ár gcomhair. Is beag uair nach mbíonn an foclóir le ceadú - uair nó dhó, abraimís!