20 December 2012

Scéalta Sí

Tráthúil go leor is dócha agus Google agus Duden araon ag ceiliúradh 200 Bliain ó céad fhoilsigh Jacob agus Wilhlem Grimm a gcuid Kinder- und Hausmärchen, tá leaganacha de cuid de na scéalta sin á léamh agam do'm iníon roimh dul a luí di. Leagan le Criostóir Ó Floinn atá i gceist: i 1975 a foilsíodh an chóip atá agam, agus tá an cuma air go bhfuil an leabhar as cló.
Is mór an trua sin, mar tá na leaganacha soiléir saibhir deas. Ná scéalta is cáiliúla atá i gceist, athinsint bhlasta orthu. Ainneoin gur léitheoir chraosach mé féin, caithfidh mé admháil go raibh leagan anseo nó ansiúd de nath nach bhfuil agam.
Tá scéal amháin san cnuasach nár aithin mé: Taidhgín agus na Fathaigh - sílim gur athinsint ar Das Tapfere Schneiderlein atá i gceist ach athraithe móra ar an scéal.
Gan amhras, tá leaganacha eile de na scéalta seo cloiste nó feicthe aici cheana; ach táimid araon ag baint taitneamh as na leaganacha san leabhar, tá siad thar a bheith feiliúnach le léamh ós ard. Agus, mar a dúirt mé, táimse ag foghlaim nathanna agus leaganacha nua as.
Is mór an trua go bhfuil an leabhar as cló; ní heol dom aon cnuasach eile de na scéalta seo i nGaeilge.

2 comments:

Réaltán Ní Leannáin said...

mór an trua, cinnte. Tá cnuasaigh agam i mBéarla a cheannaigh mé le déanaí ach is d'aosaigh a cuireadh an cnuasach le chéile. Seans gur dóigh le foilsitheoirí nach mbeidh ráchairt ar a leithéid a thuilleadh ach tá siad meallta - is breá le páistí an lae inniu leithéidí 'sionnach sleamhain slíoctha' agus seanleabhair eile atá sa teach againn!

aonghus said...

Tá an teach s'againne breac le cnuasaigh i nGearmáinis, sean agus nua!

Tá sean chnuasach eile i nGaeilge agam; chím go bhfuil athchló déanta air

http://www.stmarys-belfast.ac.uk/aisaonad/aiseanna/duan.html