16 February 2007

Ach, an bhfuil tú sona?

Sin atá ag déanamh buartha do Choinín na Rósanna ar na saolta seo.

Bhuel. Is fostaí íoc-gach-a-thuillir mé a chaitheann ceithre uair a chloig gach lá ag taisteal idir an bhaile agus mo láthair oibre.

Cad is dóigh leatsa, Pat?

Ach ní dóigh liom go bhfuil leigheas na ceiste agatsa agus Enda.

Ba bhreá liom an dream atá istigh a fheiscint scuabtha chun siúl, ach is eagal liom nach bhfuil de rogha againn an uair seo ach cén feol a bheidh sa cheapaire.

Feol Ghlas mo roghasa, cé go bhfuil amhras orm faoi roinnt de pholasaithe an Chomhaontais Ghlais ar cheisteanna a bhaineann le beatha agus an pósadh.

No comments: