02 February 2007

Saoirse creidimh faoi bhrú ag "ionannas"

Tá dlí nua in aghaidh idirdhealú i seirbhisí ar na bacáin san Ríocht Easaontaithe.
Táthar ag cuir in iúl gur ionann gach idirdhealú agus leathcheal. (Nach beacht í an Ghaeilge, trí fhocail aici ag freagairt don dá bhrí atá ag discrimination an Bhéarla - tá fábhar ann chomh maith).

San cás airithe seo, tá gníomhaireachtaí uchtaithe á reachtail faoi choimirce na hEaglaise Caitlicí Rómhánaigh. Tá hómaighnéasacht gníomhach mícheart de réir teagasc na hEaglaise. Ach beidh orthu, de réir an dlí nua, glacadh le lanúin aeracha mar chlann altramais - sé sin, a gcoinsias a éigniú. Sé sin, nó dul as gnó.

Bhí cás dá léithéid anseo le CURA agus eolas ar ghinmhilleadh.

Ní hionann scaradh idir Stát agus Creideamh agus an Stát ag brú creideamh anuas ar eaglais - níl, tar éis an tsaol, sa "tuathachas" nó sa "coibhneasachas" ach Weltanschauung eile, i. creideamh.

Tá sé de cheart ag an Stát dlí a chuir i gcrích a chuireann deis uchtaithe an fáil do lanúin aeracha. Ach leathcheal atá ann gan saoirse coinsiasa dreamanna le teagasc a aithint.

No comments: