15 February 2007

Colúnaí faobhrach, foclach, agus lán do dhorn de f-anna eile

Is ea Alan Titley.

Feicim gur bhain sé gradam IFTA amach dá chuir síos ar sár fhoclaí eile, Mairtín Ó Cadhain.

Is fiú an Times a cheannach Déardaoin ar mhaithe le colún Alan a léamh. Bhí Tour de force iolbhéarlach aige inniu, nathanna fraincíse sníomhta tríd an Ghaeilge aige - sméar mullaigh na cleasa ná gurbh nathanna iad a bhíonn le fáil coitianta sa SacsBhéarla ardnósach.

Agus cé eile a cheanglódh Bod na Peiste leis an déchatháir Maigiarach?

An rud is fearr faoi seo uilig ná go mbíonn baint ag a chuid colúin (agus cinn an Mháirt chomh maith) le níthe lasmuigh de shaol stánadh-ar-ár-nimleacánach na cúise.

Treise ar a mhéarchlár! Pulitzer na Gaeilge dó ar an bpointe!


(Anois, dá bhféadfhainn dul i ngleic lena shaothar ficsean, ach sin scéal eile. Is fusa liom iriseoireacht an Chadhanaigh a léamh chomh maith. Seans toisc an neasacht a bhaineann le colún seachas saothar ealaíona?)

3 comments:

Fearn said...

Tá iontaisí Titley romhat, a aonghuis.

Is mór agam a chuid scríobhneoireachta

aonghus said...

Tá "Eiriceachtai agus scealta eile" agam sa bhaile, ach theip glan orm aon adhmad a bhaint as.

An bhfuil moladh agatsa?

Fearn said...

Níl ambaist!
Ach ná bí ag súil le ribín réidh mar is cruinne cé ar leith cruinne cé Alain. Beidh ort dua a chaitheamh leis, foclóir mór in aice láimhe agat agus buicéad mór d'acmhainn grinn.
Níl aon tslí éasca go Titlí: ach is fiú é más spéis duit litríocht agus (crua)Ghaeilge.
Mo mholadhsa: b'fhéidir fanacht tamall eile roimh tabhairt faoi.