14 February 2007

De réir uimhreacha

Beiḋ Unicode, nó níoſ feaɼɼ fóſ, cló gaelaċ de ḋiṫ ċun an blag seo a léaṁ!

Do scɼioḃ Michal aiste ḃreá ar Unicode.

Ḃain sé dúis ag
an tOireċtas,
(Comórtas a14: aiste ar ṫéama innealtóireaċta)

Rud náɼ luaiġ sé ná go ḃfuil sé i ḃfad níos fusa an cló gaelaċ a úsáid de ḃarr unicode - tá na litreaċa séiṁiṫe ar fáil sa ġnáth cló roṁánaċ, aċ tá siad níos deise le cló gaelaċ. Tá an rud ar fad níos fusa fós aċ feiḋm a ḃaint as méarċlár cóiriṫe,

Mar ṡámpla:


http://www.fainne.org/gaelchlo/kbdga.html

http://www.europatastatur.de/

http://mearchlar.tripod.com/


No comments: