19 February 2007

An iad na mná amháin atá freagrach?

Tá bolscaireacht chun cur i gcoinne galair a tholgtar de bharr collaíocht ar bun ag an FSS.

Le féachaint ar na fograí, cheapfá gur ceist do mhná amháin atá ann smaoineamh air, agus bheith réidh le coiscín a bhrú anuas ar bhod a bodach.

Meabhraíonn sé scéal dom a chonaic le deanaí san nuachtán, go mbraitheann mná óga faoin dtuath an-bhrú bheith "gníomhach" maidir le collaíocht, ach ag an am chéanna gur deacair dóibh aon rud a dhéanamh maidir le frithghinúint - toisc go bhfuil aithne ag cách orthu, agus go mbeadh meas striapaigh orthu dá rachadh siad isteach sa phoitigéar ar lorg coiscíní nó a léithéid.

Sé an seasamh atá agamsa ná seasamh na hEaglaise CR - gur rud maith an collaíocht, ach gur laistigh den pósadh agus oscailte do leanaí an t-aon fráma cuí dó. Nó, ar a laghad, laistigh de chaidreamh buan, ina bhfuil bean agus fear ag glacadh freagracht dá chéile.

Bhí píosa mhaith ag David Quinn san Irish Catholic mar gheall ar seo an tseachtain seo chaite.

Feictear dom go bhfuil an seanscéal fós fíor - trua agus taise don mhac drabhlásach, ach chun diabhail leis an iníon drabhlásach.

Cén sórt saoirse é sin?

3 comments:

Mo Dhuine said...

Chonaic mé an fógra sin ar stad bus le déanaí chomh maith, cartún atá ann an ea?
Agus cheap mé an rud céanna mar a cheap tusa nuair a bhfaca mé é, 'sé sin, cén fáth go bhfuil na fir á bhfágáil as a bhfreagracht a mbódeannaí a chlúdach.

Ach b'fhéidir go bhfuil a fhios ag na daoine thaobh thiar den fhógra go bhfuil níos mó ciall ag na mná ná na fir, d'fhéadfá na mílte fógraí a chur suas timpeall na háite ag míniú do na lads coiscíní a chaitheamh agus ní thabharfaí iad faoi deara in aon chor.

aonghus said...

Sin díreach an ceann. Tá cinn eile fecithe agam ar bhusanna agus ar fograí móra.

Ach tuige go mbeadh an FSS ag scaoileadh fir as a bhfreagracht?

Agus céard faoi fógra:
"An roinnfeá do scuab fiacail leis an duine seo? Agus do cholainn?"

Mo Dhuine said...

Ceist mhaith, níl's agam ar chor ar bith!
B'fhéidir go bhfuil sé i gceist acu cur chuige difriúil ar fad a úsáid mar atá ar siúl sa chás seo.