08 July 2010

Gotach Deisceartach

Tá roinnt tagairtí feicthe agam thall agus abhus do Flannery O'Connor mar scríbhneoir chaitliceach Meiriceánach. Níl mé baileach cinnte cad is "scríbhneoir chaitliceach", ach bhí mé fiosrach. Mar sin, nuair a chonaic mé cnuasach dá gearrscéalta sa leabharlann, chroch mé liom é.

Tá tionchar láidir Críostaí ar cuid mhaith de na pearsan sna scéalta - ach is Críostaíocht duairc an réamhchinniúint atá i gceist - Críostaíocht Chrios an Bhíobla, agus na Baistigh. Ana chuid dá laochra, síolraíonn siad as aicme na bhfeirmeoirí beaga; daoine a thuigeann áit mheasartha a bheith acu i gcéimlathas soiléir. Iad os cionn na niggers agus an "dríodar gheal", ach iad fós spléach orthu. Go minic, tá a maoin ídithe, ach iad fós uaibhreach de bharr an chéim a chreideann siad a bheith ag dul dóibh, céim atá bronnta ag Dia orthu.

Eascraíonn teannas agus brú as sin, agus is as sin atá na scéalta fite go healaíonta.

Chonaic mé cuir síos ar an stíl ó shin mar "Gotach Deisceartach"; sílim go bhfeileann sé sin. Bhí an ciníochas neamh-leithscéalach, instinneach fiú, an aisteach domhsa.

Domhain nua oscailte dom ag na scéalta; ar intinn agam breis dá saothar a léamh.

10 comments:

ormondo said...

Tá cnuasach dá cuid agam féin le blianta ach níl na scéalta go léir léite agam fós.

Déantar dearmad uaireanta ar an bhfaobhar garbh a bhíodh ar an saol fiú i lár an chéid seo caite. B'fhéidir go bhfuil faobhar garbh ar an saol fós ach is faobhar eile é gan dabht.

Agus bhí an saol faoin tuath in Éirinn gotach go leor ag an am sin freisin!

Seán said...

Wise Blood maith, agus A Good Man Is Hard to Find, dar liomsa. Is maith liom Walker Percy fosta.

grá faoi ghruaim said...

Céard is brí le "dríodar gheal"?

aonghus said...

é seo

grá faoi ghruaim said...

An raibh gá leis an bhfocal gránna a úsáid

aonghus said...

Úsáidtear go forleathan sna scéil é. Sin cuid den oscailt súil a bhí i gceist; go raibh áit agus am go raibh a leithéid de fhocla ghránna ní hámhain forleathan; ach inghlactha.

An bhfaca tú san alt úd gurbh iad na daoir gorma a chéad úsáid an nath dríodar gheal? Is aisteach an chine muid!

grá faoi ghruaim said...

Ach tá an focal gránna agat i do léirmheas agus níl sé inghlactha a thuilleadh. Tá sé deacair do léirmheas a léamh mar go léimeann an focal amach.
Ná bac liom :)

aonghus said...

Tuigim cad atá i gceist agat: ach is amhlaidh atá na focail san leabhar, agus bheadh sé mícheart iad a cheilt. Athfhriotal atá ar bun agam - ní úsáideann fhéin ceachtar nath riamh agus mé ag tagairt do dhaoine. Táid táir.

Seán said...
This comment has been removed by the author.
Seán said...

Bhínn i mo chónaí i nTennessee go ceann dhá bhliain (1999-2001). Bhíodh white trash agus redneck sa ghnáthchaint, ach d’fheictí iad mar mhímhúinte. Ní chluininn nigger ach ó daoine gorma. Deir tú sin sa lá atá inniu ann, agus beidh tú ag déanamh troda dáiríre!